Idén om kanalen kan härledas från turistprojektet ”Bottenvikens Skärgård – en del av Swedish Lapland”. I projektet ingår Skellefteå, Piteå, Luleå och Haparanda. Kalix har hoppat av. Målsättningen med samarbetet i Bottenvikens skärgård är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination för befolkning, rörligt friluftsliv och besöksnäring.

Med anledning av: Repliken "Kostnaden är en ickefråga"

Läs även: Insändaren: "Det kan ni betala själva"

Den gamla småbåtshamnen låg innanför Piteå djuphamn. Farleden ut mot den vackra norra skärgården skulle friluftsbåtarna dela med stora containerfartyg. Genom att bygga Bondökanalen skulle man slippa detta. 2016 anlöpte 218 stycken fartyg för utrikes transporter och för inrikes 114 stycken.

Plötsligt ställde Lindbäckskoncernen ett ultimatum. Vi vill ha tomt nära Hamnen där vi skall bygga en husfabrik. Huvuddelen av dessa hus skall levereras till Mälardalen. Fixa detta omedelbart annars går kommunen miste om 150 nya arbetstillfällen och fabriken byggs i Mälardalsområdet.

Tomtmark färdigställdes och den gamla marinan kastades i princip ut och en ny byggdes på norra sidan av näset mellan Bondön och fastlandet.

Vitsen med en Bondökanal hade därmed förfallit.

Detta förstärks också genom utbyggnaden av Piteå Hamn och kommande fler och större fartyg.

Kommunen erbjuder broöppning alla dagar mellan klockan 09-10 samt 17.30-18.30. Beställning av broöppning ska göras minst 2 timmar innan på telefon. Fjärrstyrning och modern teknik kan vara dyrare än nuvarande system. Lundmark tycker man skall använda kanalen så mycket som möjligt när den nu finns. Vill man åka genom en kanal så är Göta kanal ett mycket lämpligt turistmål. Vill man eftersträva skärgårdsturism så är det lämpligt i Bottenvikens vackra skärgård.

Patetiskt är också att förre kommunalrådet Peter Roslund fick kommunfullmäktige att fatta ett tilläggsbeslut om att Bondökanalen var strategiskt viktigt i Bottenvikens Skärgårds-projektet.

Bron är ny och låt användarna betala för sig så får Piteå kanske råd att sätta upp belysning på återvinningscentralerna så vi slipper halkan och skada oss. Platser där vi enligt lag skall lämna vårt sorterade avfall.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

Anders Nordin och Leon Bollerup (SLP)