Med anledning av: Insändaren ”Öppning får ni betala själva” skriven av Anders Nordin och Leon Bollerup.

På vilka grunder buntar ni ihop alla nyttjare av den öppningsbara bron till, citat: ”... ett fåtal människor, företrädesvis sådana med stora och dyra båtar”. Att kalla människor med båt- och skärgårdsintresse för, och jag citerar igen: ”denna exklusiva klubb”, vittnar om en skriande brist på kunskap. Dessutom är det förbannat oförskämt! Det finns mycket skrivet, dokumenterat och utrett om svenskt båtliv, dess kostnader, intäkter och båtbestånd. Läs på hemläxan!

Att man anser kanalprojektet som dyrt har jag full förståelse och jag kan hålla med i sak, men nu finns den där och bör väl i rimlighetens namn användas så mycket som möjligt. Allt annat är ju befängt.

Artikelbild

PITEÅ-TIDNINGEN. 27 januari.

Påpekas bör att inga öppningsbara broar i Sverige tar ut avgift för fritidsbåtar. Detta av den enkla anledningen att det saknas lagrum och är alltså oförenligt med svensk lagstiftning. Det går teoretisk att ta ut avgift på helt nya broar, men i ovanstående fall är vi snart inne på säsong tre utan avgift, och därmed torde normen vara satt. Missat hemläxan igen?

Brons öppningskostnader är egentligen en ickefråga som enkelt kan minimeras med fjärrstyrning och modern teknik, likt väldigt många andra broar runt våra vackra kuster och lummiga kanaler.

Ove Lundmark