Med anledning av: ”S, V och MP: En politiker måste våga ta ansvar och se till helheten”.

Det övergripande målet att rädda välfärden i Piteå är mantrat att befolkningen blir 43 000 invånare. Vi har flertalet gånger påpekat att detta kvantitativa mått är en ren idioti. Välfärden räddas inte om vi blir procentuellt fler åldringar i Piteå eller att det flyttar hit pensionärer från Luleå eller att vi tar emot fler flyktingar som inte kan försörja sig. Endast människor som förvärvsarbetar i väl betalda yrken ger skattekronor som kan rädda välfärden.

Den nu avgående socialchefen har gång efter gång redovisat att man innan den stora årliga budgetens genomförande kommer att underskrida de för Socialnämnden tilldelade medlen med 25 – 50 miljoner kronor. Socialnämndens budget har varje period varit kraftigt underfinansierad trots att man i Piteå är effektivare och hushållar bättre med de ekonomiska resurser man har än med jämförbara kommuner. Och att man dessutom bara gör vad som är ålagt enligt lag. Underskotten har kommunfullmäktige fått avhjälpa genom att skjuta till saknade medel.

Det är olustigt att befinna sig i en församling som har så försvagad tankeverksamhet att man godkänner den stora budgeten som underfinansierar andra nämnders budgetar. Men så är det.

Barn- och utbildningsnämndens budget är kraftigt underfinansierad. Det är helt korrekt att vid buns möten 26 april och 29 november har alla ledamöter varit eniga att nämnden saknar ekonomiska förutsättningar att fortsätta med Svenska balettskolan och slutligen begärt en risk- och konsekvensanalys vid en nedläggning.

Det sprider ett löjets skimmer över bun när majoriteten kräver att andra partier skall trolla fram pengar i en redan underfinansierad budget. Det är majoriteten som istället ska begära mera pengar från kommunfullmäktige eftersom det är sådana som saknas.

Eftersom majoriteten vägrade att begära mer pengar från kommunfullmäktige fanns bara det demokratiska alternativet om återremiss kvar. Att ta ansvar innebär att man ser till elevers, skolans och kommunens bästa. Majoriteten liksom Lage Hortlund (SD på moderatplats) har inte begripit detta utan tror att ansvar är att skydda nämndens alla verksamheter utifrån ett budget perspektiv. Ni är inte tjänstemän och ert ansvar är nu snarare är att avgå!

Vi kommer aldrig att stå bakom ett beslut som betyder att vi stänger ned skolor. Svenska balletskolan finns i Stockholm, Piteå, och Göteborg. Detta är speciellt och är säkert något som får människor att flytta till Piteå. Att stänga skolan betyder att det inte finns andra skolor norr om Stockholm.

Samhället är en stor kedja som hänger ihop. Varje gång man lägger ned en skola leder det till mindre jobb, mindre skatt och färre barnfamiljer som vill flytta hit.

Vi tycker man skal gå tillbaka och tänka till lite. Piteå har satsat stora summor på det ena prestigeprojektet efter det andra. Skola, utbildning och elever är betydligt viktigare än dessa skrytprojekt.

Anders Nordin (SLP)

gruppledare i kommunfullmäktige

Petra Fojtikova (SLP)

ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Leon Bollerup (SLP)

ledamot i barn- och utbildningsnämnden