Den nya appen heter Libra och går ut på att man med hjälp av mobilt bank-ID signerar innan sex. På så vis skapas ett kontrakt som ska representera samtycke. Bakom appen står brottmålsadvokaten Baharak Vaziri. Men appen får skarp kritik av FATTA, föreningen som kämpat för en samtyckeslag sedan 2013. Olivia Björklund Dahlgren är vice ordförande för FATTA och menar att appen kan få rent skadliga konsekvenser.

– Den största följden kan bli att appen används mot brottsutsatta. Att man skrivit under sitt samtycke men att samtycket sedan upphör under samlagets gång. Då kan ju appen användas mot den personen, det blir väldigt skadligt. Jag tycker det är fel att den över huvud taget marknadsförs, för vad händer om folk börjar tjäna pengar på kvinnors utsatthet? Det är fruktansvärt. Appen sprider dessutom helt fel information om vad samtycke egentligen är.

– Appen signalerar också att ansvaret för att inhämta samtycke tas bort från människan.

Olivia Björklund Dahlgren menar att samtycke inte är någonting man kan lova, utan någonting som ska finnas under hela händelseförloppet.

– Därför fungerar inte ens den här appen. Vi anser inte att det går att signera samtycke över huvud taget.

Hur tycker ni att samtycke ska inhämtas?

– Folk måste lära sig att läsa av andras signaler. Det är något som många kan men en del, framför allt män, kan inte det. Vi måste lära barn från unga åldrar att visa respekt. Och om man inte vet, då får man fråga. Ett nej är inte ett nej. Allt som inte är ja, är ett nej.