Sommarjobbet är för många den första kontakten med arbetslivet. Då kan det vara svårt att hålla reda på olika begrepp och veta vad man har för rättigheter på arbetstid, här följer några viktiga hållpunkter.

Anställningsbeviset…

… är ett avtal mellan din arbetsgivare och dig som anställd. Det är det som reglerar villkoren för din anställning, bland annat lön och arbetstider ska finnas specificerade där. Att ha ett sådant dokument underskrivet minskar risken för att det uppstår missförstånd kring ditt sommarjobb.

Semesterersättningen...

... har alla rätt till enligt lag, oavsett hur länge man arbetat. Den utgör 12 procent av den totalt tjänade lönen och kan antingen betalas ut varje månad eller senast en månad efter att anställningen avslutats. Semesterersättningen kan aldrig ingå i den ordinarie lönen, och ska alltid finnas utskriven i lönebeskedet.

Solskensavtal…

… kallas det när personalen på en arbetsplats endast tas in vid behov. Ofta kan det handla om caféer eller campingar när behovet av personal minskar vid dåligt väder. Solskensavtal kan anses lagliga under vissa omständigheter men är ingenting som facken rekommenderar. Har du blivit schemalagd kan du aldrig bli hemskickad innan ett arbetspass är avslutat.

Kollektivavtalet…

… är ett bindande avtal mellan facket och arbetsgivaren. De ser olika ut beroende på bransch och reglerar till exempel minimilön och övertidsersättning. Om du är osäker på om din arbetsplats har kollektivavtal kan du ringa LO:s hjälptelefon på 020-56 00 56.