Mina händer letar av ren vana efter något som inte längre finns kvar. På promenader hem från stan kollar jag mig oftare bakom axeln och bussresor som tar minuter känns som väntetiden på försenade flyg.

I vår blev jag en ofrivillig deltagare i en-vecka-utan-mobiltelefon, när min iPhone blev stulen. Utöver att känna sig kränkt och frustrerad över folk som inte lärt sig att skilja mitt ifrån ditt, kände jag mig också mycket ensammare. Mobiltelefoner är bra på att förmedla samhörighet och ett bra praktiskt redskap. Att leva utan en fick mig att reflektera över mycket saker.

Jag läste en debattartikel i Svenska Dagbladet om mobilanvändning och dess påverkan på människors sociala liv. I artikeln fördes diskussioner mellan några människor och åsikterna var väldigt skilda. En menade att mobilerna förstör det sociala livet och försämrar människors upplevelseförmåga, en annan påpekade att mobilen i sig inte förstör det sociala livet utan att det beror på det enskilda användandet.

I en C-uppsats skriver sociologerna bland annat att mobiltelefoner skapat en utökande effekt hos människor i möten med andra, och att mobiltelefonerna skapar nya former av social interaktion. Så likt en i SvD:s debattartikel skrev, förstör mobilerna det sociala livet eller bygger dem ut det?

I mitt fall upplevde jag att mitt sociala liv tog stryk utan min telefon. Jag är väldigt aktiv på sociala medier och pratar ofta och gärna i telefon. Jag kände mig nästintill isolerad från omvärlden eftersom jag inte kunde nå någon eller se vad som hände på sociala medier. Telefonen tillför även en trygghet till exempel hur många gånger har ni inte ringt någon när ni är på väg hem själva? Det är bra och viktigt att alltid kunna kontakta någon, särskilt i sådana fall.

Jag förstår att alla inte ser det som jag gör. Att jag är en del av ”face-down-generation” och blev med mobil i tidiga tonår, kan säkert påverka mina tankar tillskillnad från människor som levt stora delar av sina liv utan smartphones. Mitt liv kändes komplicerat och ensamt utan telefon, någon annan kanske tycker tvärtom.

Däremot tycker jag debatten om vi bör ha smartphones eller inte är lite förlegad. Det finns absolut nackdelar med användandet som behövs diskuteras, men själva telefonen kan väl omöjligt vara ett steg i fel riktning? För mig blir det inga fler veckor utan telefon!

Agnes Hansius