Till en början presenterades dagordningen för att sedan efterföljas av respektive partis öppningsanförande. Alla åtta riksdagspartierna hade en lokal representant som partierna valt ut. I inledningstalet framförde politikerna sina viktigaste frågor inför valet och efter detta följde utfrågningen där elever i årskurs tre från samhällsprogrammet stod för frågorna. Eleven Anna Ögren medverkade med frågor.

– Vi pluggar samhällskunskap och läser mycket om politik. Vi kom på frågor utifrån det vi vet och vad politikerna har sagt nu till valet.

De behandlade allt från feminism till miljö, och frågade även hur partierna konkret skulle utöva sina förslag.

Artikelbild

| Samhällseleven Anna Ögren berättar att hennes viktigaste frågor inom politik är välfärd, integration och migration.

Efter utfrågningen fick elever från publiken ställa tre stycken frågor och alla riktades mot Sverigedemokraterna. Här började publiken engagera sig genom att applådera för att visa stöd när de höll med ett påstående.

Sedan följde en 40 minuters lång debatt som tog upp frågor om bland annat utbildning, migration, jämställdhet och miljö.

– Vi gick runt och frågade skolelever vad de helst ville höra om i debatten och valde frågor utifrån det, berättar Anna Ögren.

Publiken var mycket engagerade och lyssnade spänt på diskussionerna. Debatten väckte reaktioner hos eleverna i publiken i from av applåder, skratt och viskningar.

Artikelbild

| Debatten kretsade kring elevernas viktigaste valfrågor. Den leddes av läraren Anders Wallander (till vänster) och Annika Niklasson.

Då det debatterats klart fick återigen publiken ställa frågor. Denna gången fördelades frågorna mer till de olika partierna. Många intressanta ämnen togs upp och det var uppsträckta händer överallt i lokalen. Vid detta läge hade snart två timmar passerat och det var dags för varje politiker att hålla ett avslutningstal i upp till 60 sekunder vardera, därefter strömmade eleverna ut från salen och fyllde korridorerna utanför.