Baharak Vaziri har fått ta emot en del kritik de senaste dagarna. Framför allt rör den appen Libras syfte; att signera sitt samtycke innan sex.

– Sex utan samtycke är en våldtäkt och ska polisanmälas, med eller utan app. Om du samtycker genom appen förs en dialog med den andra parten kring om det finns en frivillighet eller inte. Det är appen är inte till för att på något sätt friskriva sig från våldtäkt, den är till för att man ska tänka efter, säger hon till UNG.

FATTA menar att appen skulle kunna användas mot ett brottsoffer i en rättegång?

– I en våldtäktsrättegång har man aldrig en enda bevisning. Den här apppen kommer inte ensam att avgöra ett mål, den kommer bli en komponent i allt annat, så som rättsintyg, skador på offret, vittnen till händelsen och så vidare.

I och med den nya lagens inträde på söndag menar Baharak Vaziri att appen kommer hjälpa i inhämtandet av samtycke.

– FATTA:s kritik är anmärkningsvärd, för när den nya lagen träder i kraft kommer det krävas att det finns ett ja. Man får inte uppfatta situationen hur man vill, det ska finnas ett ja genom ord elelr handling. Då kan det omöjligt vara dåligt att ha en diskussion kring frivillighet innan.