Sockenstugan i Öjebyn är av gammalt datum, från 1700-talet, medan sockenstugan i Porsnäs invigdes för 110 år sedan, några år före det att Norrfjärden blev egen församling och kommun.

Sockenstugan i Porsnäs är Norrfjärdenområdets äldsta officiella byggnad. Såväl den som sockenstugan i Öjebyn finns det flera och viktiga skäl att bevara som samlingslokaler. Sockenstugan var den byggnad där bland annat sockenstämmorna kunde hållas i en socken eller andra slags möten, exempelvis kyrkostämmor.

Sockenstugor byggdes i Sverige från 1600-talet. De boende i socknen, prästerna undantagna, hade förpliktelser att bidra till kostnaderna för underhållet av sockenstugan.

Artikelbild

Sockenstugan av i dag. Fasaden har förändrats, efter gamla ritningar. Även invändigt har en del förändringar skett. Byggnaden användes även under några år på 1960-talet som kyrkolokal.

I Nordisk Familjebok, av årgång 1917, kan man bland annat läsa följande om sockenstugorna: ”Den byggnad vid kyrkan som är avsedd att fylla sockenmeninghetens behov av samlingsrum för allmänna sammankomster och överläggningar i menigheten rörande angelägenheter. I sockenstugan skall kommunalstämma hållas så vida icke annat ställe för ändamålet av stämman särskilt bestämts. Även kyrkostämma må hållas i kyrkan, sockenstuga eller å annat lämpligt ställe. Om skyldigheten att bygga och underhålla sockenstuga gälla samma regler som för kyrkobyggnad”.

Sockenstugan i Öjebyn var under senare år museum över kyrkstugornas historia, men har sedan flyttats till gamla Bodellistkapellet invid kyrkogården. Numera huserar ett kyrkstadskafé i byggnaden, som kallas för S:t Mary-huset. Där det förekommer olika aktiviteter, bland annat skaparverkstad.

Sockenstugan i Porsnäs, inom Norrfjärdens församling och intill kyrkan, firar i år 110 år. Där har genom åren varit bland annat skola, sessionssal, bostad för kantor, använts som serveringslokal i anslutning till begravningar, bröllop och dop samt för församlingens ungdoms- och äldreverksamhet. Under åren 1963-67 firade församlingen sina gudstjänster i sockenstugan, efter kyrkbranden och i väntan på en ny kyrka.

Det var vid en kyrkostämma med blivande Norrfjärdens församling, som hölls i Kopparnäs skolhus år 1907, som beslut togs om sockenstugan i Porsnäs. Edvig Öberg i Harrbäcken presenterade då uppgjorda ritningar för en sockenstuga som godkändes. Enligt den skulle det på nedre botten anordnas skola med två kombinerade salar och en kammare samt på övre våningen en större sal samt en bostadslägenhet på tre rum och kök.

Artikelbild

F. Edvig Öberg, Harrbäcken, en kraftfull politiker, som i en ”fejd” med kyrkoherde Axel Sandin blev utpekad som ”en falsk profet”, var den som gjorde de ursprungliga ritningarna till sockenstugan.

I december 1909 invigdes lokalerna högtidligen. Det inleddes med att Porsnäs sångkör under ledning av folkskollärare Ernst Stenbergs ledning utförde ett par sångnummer varefter komminister Nils Johan Nordberg, senare församlingens förste kyrkoherde, höll som det beskrivs ett ”anslående” invigningstal. Härefter uppläste sekreteraren i byggnadskommittén, hemmansägaren och kommunpolitikern Ferdinand Johansson en redogörelse för kostnaderna. Byggnadskostnaderna uppgick till 8 982 kronor och 62 öre.

”Byggnaden är 60 fot lång, 39 fot bred och 23 fot hög till takbandet. Den är indelad i 2 ljusa och rymliga salar, korridor med två utgångar samt en kammare i nedre våningen. I övre våningen, dit en präktig trappa leder finnes en större sal med rymliga avklädningsrum samt 4 boningsrum och 3 garderober".

Edvig Öberg var den ledande vid arbetets utförande samt kontrollant över byggnadsföretaget. Byggnaden har senare ändrats så tillvida att rumsindelningen förändrats liksom fasadens utseende. Det senare i enlighet med gamla ritningar.

När sockenstugan uppfördes var arbetet utlämnat på entreprenad till följande personer: grunden till stenhuggaren J.A. Belinder, Böle, timringen till Joh. Öhman, Edv. Öhman, Vilh. Öhman och Anton Lejon från Rosvik, snickeriarbetet med alla fönster och dörrar verkställdes av L A Bogren Lakafors, inredningsarbetena av J.A. Åkerlund, Harrbäcken samt E. Utterström och A. Berglund, Kopparnäs, murningen av K.J. Petersson i Håkansön och slutligen målningen av Knut Bergström, Porsnäs.

”Alla ovannämnda personer ha visat en ädel tävlan med att överträffa varandra uti väl utfört arbete samt förtjäna därför rekommendation” meddelades det till tidningen Norrbottens Allehanda.