Under de 172 år som det i Piteå getts ut tidningar har det varit många lokala händelser både betydelsefulla och spänningsfyllda, vilka formats till notiser eller artiklar. Vilket persongalleri har inte under dessa år passerat i spalterna. Där de som stått mitt uppe i arbetet hos tidningen bevakat kommun politikens människor lika intresserat som de små frågorna i vardagslivet.

För drygt 90 år avhandlades vid Piteå rådhusrätt två uppmärksammade mål mot lagens väktare i Piteå, två landsfiskaler i orten. Händelser om vilka det sedan säkert talades en längre tid om i stugorna .

Landsfiskalerna Ragnar Gardt, Öjebyn och Carl Baudin, Piteå stod då åtalade. Bägge var anklagade för fylleri. Ett av de vittnen som inkallats hade bland annat hört landsfiskal Gardt på Stadshotellet ropa efter en av stadens höjdare, kommunpolitikern och rektor Leopold Dahlberg:

Artikelbild

Ragnar Gardt. Landsfiskal i Piteå norra distrikt och stationerad i Öjebyn. Han var född 1891 i Luleå och avled i Piteå 1938.

– Kör ut stadsfullmäktigs ordförande!

Dahlberg hade då vänt sig till Gardt och påpekat det olämpliga i dennes uppträdande varvid landsfiskalen replikerat med orden.

– Håll käften!

Målet slutade med att Gardt fick betala 45 kronor i böter.

Artikelbild

Kommunpolitiker. Rektorn Leopold Dahlberg ombads hålla käften och uppmanades av polischefen att lämna Stadshotellet.

Landsfiskal Baudin hade inför rådhusrätten att svara för två fylleriförseelser. Domare och jury enades om att han för detta skulle böta 90 kronor.

År 1926 stämde landsfiskal Carl Baudin stadsfiskalen i Piteå, John Sandström, för ärekränkning och ville också ha 1 000 kronor i skadestånd. Baudin påstod att Sandström i skrivelser till justitiekanslern beskyllt honom för att ha förlett ett flertal personer i Piteåtrakten att anmäla stadsfiskalen för tjänstefel.

Artikelbild

Carl Baudin. Bördig från Hietaniemi församling och landsfiskal i Piteå södra landsfiskalsdistrikt. Han var född 1880 och avled i Piteå 1956.

Sandström, som var bördig från Korpilombolo, slutade sina dagar i Gränna år 1960.

Gardt och Baudin var inte de enda landsfiskaler som hade att svara inför "Pontius Pilatus", det vill säga rätten.

Några år tidigare avled den tidigare stadsfiskalen Eskil Teodor Westerberg i en ålder av 55 år.

Westerberg, prästson från Byske, var under några år stadsfiskal i Piteå, men avsattes från sin tjänst efter upprepade förseelser. Efter avsättningen förde Westerberg ett vagabonderande liv i Stockholm och på andra platser innan han slutligen fick plats i Piteå ålderdomshem, där han avled.

Långt senare har även andra landsfiskaler dragits inför rätta.

Samma år som Westerberg avled hade rådhusrätten i Piteå att ta ställning i ett mål mot Stadshotellets källarmästare Anton Johansson.

Johansson hade ägnat sig åt olaga utminutering under sina två sista år på Stadshotellet.

Rådhusrätten, som tidigare behandlat ärendet, hade ogillat åtalet om olaga utskänkning. Målet gick dock vidare till hovrätten som fann Johansson skyldig och dömde honom att böta 40 kronor och gälda försäljningsavgift med 56 kronor och 25 öre.

Länsstyrelsens ombud i Piteå, spirituosabolagets tidigare verkställande direktör i Luleå, D. Högström åtalades 1920 av landsfiskalen i Piteå för olaga handel av spritdrycker. Högström anklagades för att ha bytt till sig lantmannaprodukter och ved mot spritvaror. Affärerna hade pågått ett år. Högström erkände men bestred inför rätten att förfarandet var olagligt.

Samma år publicerades en notis i tidningen som berättade om en rymning ur Piteå stadshäkte. En person, finsk undersåte och med det fingerade namnet "doktor Rosvall" och som gjort sig skyldig till inbrott i Lundströms guldsmedsaffär, hade rymt. Han uppgavs ha slagit sönder en mur som omgärdade fängelset och sedan brutit upp en dörr för att nå friheten. Trots intensiva efterspaningar var rymlingen på fri fot.

År 1917 hemställde justitiekanslern att regeringen skulle utreda huruvida Piteå domsagas fyra tingslag skulle kunna förenas till två tingslag. Piteå och Älvsby till ett och Arvidsjaur och Arjeplogs lappmarks till ett, med tingsställen i Piteå respektive Arvidsjaur.

Samma år avled en av rättens ledamöter, rådmannen Axel Aliander Collberg, 69 år. Han var född i Piteå, där han idkat järnhandel i. Till rådman utnämndes han 1894 . Närmast sörjande var maka, född Boman samt barn med familjer

1919 avled änkefru Anna Erika Engman, född Westerberg, Piteå i en ålder av 83 år. Hon var änka efter sedan många år efter stadsfiskalen Maurits Engman.