Om händelseförloppet berättades inget. Inte heller uppgavs några detaljer om olycksplatserna.

Den ena olyckan inträffade vid någon av Piteås stadsfjärdar medan den andra olyckan ägde rum någonstans utanför Trundön. I det senare fallet utan att namn på personerna angavs. De uppgifterna har hämtats från kyrkans död- och begravningsbok.

I dag skulle sådana tragiska händelser ha åstadkommit stora rubriker, med mera detaljerade skildringar.

Vid tiden för drunkningsolyckorna, i oktober, var det oroliga isar i skärgården . På de platser där ungdomarna åkte var det tunn is. Under skridskofärderna gick de genom isen. Orsaken kan ha varit att de åkte för tätt i förhållande till isens bärighet. Hur länge de sedan fick kämpa i vattnet vet ingen. Flera orsaker kan ha bidragit till den tragiska utgången, ingen simkunnighet, dålig klädsel. Kanske var det ett tunt snötäcke på isen och att man inte observerade att isen ändrar och kanske plötsligt blir tunn, vilket man exempelvis kan se på färgerna i isen.

Olyckan i Piteå, inträffade den 20 oktober. Då 11 årige Axel Fabian Bäckström och Jonas Oscar Cederlund, 12 år sätta livet till.

Vid olyckan den 28 oktober, utanför Trundön, omkom 14-årige Nils August Långström, Berkön samt bröderna Olof och Johan Björklund, Trundavan, 12 respektive 20 år gamla.

När olyckorna uppmärksammades hade livet flytt för ungdomarna. Vilket pådrag för att söka dem, hur lång tid det tog att finna de omkomna och om det fanns något som tydde på att någon olycka skett ute på isen framgår inte av de få raderna i tidningen.

Klart är dock att händelserna var en ofattbar tragedi, främst förstås för familjerna.

Det var säkerligen en tomhetskänsla, en svårighet att förstå för de anhöriga som sedan fick försöka acceptera det inträffade.

11-årige Axel Fabian var son till postiljonen Axel Bäckström och hans maka Brita Christina, född Nyberg. Pojken var yngst i syskonskaran, Föräldrarna fick barnen Maria Paulina, Lars Anton, Carl Ulric, som dog späd och som sedan avlöstes av ytterligare en Carl Ulric, Christina Johanna och slutligen Axel Fabian.

Jonas Oskar närmaste var föräldrarna Johan och Margareta Cederlund. Johan Cederlund titulerades torpare. Makarna hade tre barn, Johan August, Johanna Erika och Jonas Oskar.

Margareta Cederlund avled året före sonens drunkning. Äldste sonen Johan August gifte sig samma år som brodern Jonas Oskar omkom och blev far till sju barn, En son föddes samma år som vigseln ägde rum och sedan dog påföljande år.

Olof och Johan Björklund hade gett sig ut med kamraten Nils August Långström för att åka skridskor utanför Trundön. När de inte hade kommit hem slog anhöriga alarm och en sökinsatss startade som resulterade i att de avlidna pojkarna påträffades i vattnet.

Den fjärde november 1849 fördes de tre pojkarna till den sista vilan på kyrkogården i Öjebyn. Nils August Långströms pappa härstammade från Nederluleå och flyttade 1831 till Berkön, där han var verksam som torpare.

Som torpare hade fadern det inte lätt. I kyrkboken har prästen vid ett tillfälle noterat "utfattig"

Långström gifte sig 25 år gammal med 36-åriga Magdalena Nilsdotter. Med sig i boet hade hustrun dottern Ulrika Christina. Makarna fick sedan gemensamt barnen Helena Lovisa, Nils August och Johan Magnus.

Yngste sonen Johan Magnus bosatte sig senare i Rosvik på hemmanet " Pär Jåonsch". Han var gift tre gånger, Först med Kristina Margareta Persdotter och sedan omgift med Maria Rosfeldt och därefter Maria Lundkvist.

Olof och Anna-Stina Björklund i Trundavan, som miste två av sina barn, gifte sig 1826. Hustrun hade sina rötter i Manjärv. I familjen fanns förutom de två drunknade sönerna även döttrarna Brita Christina, Catharina Helena, Anna-Lovisa, Sofia Magdalena samt sönerna Anders och Gustaf.

Den drunknade sonen Olof var för övrig tvilling med Anders.

Olof Björklund är i kyrkboken antecknad som "fattig".