Tre idrotter kommer att ingå: Ishockey, fotboll och innebandy. Sedan tidigare finns idrott som specialinriktning.

– Den stora skillnaden är att LIU även omfattar årskurs ett, berättar Per Boman.

Idott som specialisering gäller årskurs två och tre.

– Nya satsningen ger också möjlighet till morgonträning, säger Jens Hedström som är sportchef i Piteå IF:s herrfotboll. Tidigare har träningspasset legat på eftermiddagarna bara några timmar före föreningarnas egna träningar.

– LIU betyder en helt annan dignitet, menar Jonathan Glader, Piteå Hockey.

Förhoppningen är också att LIU ska betyda att fler elever stannar kvar i Piteå.

– Det måste vara en målsättning, tycker Sven-Erik Pajala som är idrottsledare på skolan och jobbar med projektet. När årskurs ett inte funnits med fanns risken att elever flyttade till andra orter eller tappade intresset.

På 80-talet fanns det så kallade hemortsalternativet som blev känt i första hand för att Niklas Jonsson (senare OS-tvåa på skidor) valde det alternativet.

LIU är hemortsalternativet i ny tappning. Det kommer att bli två träningstillfällen i veckan, en timme varje gång.

– Den stora styrkan är att alla, till skillnad mot i NIU (nationell idrottsutbildning), kan delta oavsett inriktning på utbildningen, förklarar Per Boman.

Nästa steg är alltså att se hur många ansökningar som kommer in till de tre idrotterna.

– Vi har inte bestämt om det blir någon max- eller minigräns, säger Per Boman.

Två tränare är klara, Johan Norberg (fotboll) och Kjell-Ivan Lundholm (ishockey).

– Vi hoppas kunna lösa innebandyn inom kort, menar Boman.

Vem betalar tränarna?

– Det gör skolan. Men det blir ingen större kostnad, förklarar Per Boman.

– För fotbollen blir LIU en naturlig fotsättning på fotbollsklasserna i Hortlax, menar Jens Hedström.

Innebandyn kommer att hålla till i Strömackaskolan och Norrmalmia, fotbollen i nya fotbollshallen (som förhoppningsvis finns på plats) och ishockeyn i LF Arena.

Träningstiderna kommer inte att krocka med det vanliga schemat.

– Det är förstås viktigt att eleverna även sköter sin utbildning, säger Per Boman.

Vid sidan av LIU fortsätter idrotten med specialinriktning med tennis (tränare Jens Nilsson), ridsport (Veronika Landström) och crossfit (Tobias Fors).