Ledarkrönika Man säger ”lögn, förbannad lögn och statistik”. Jag brukar försvara statistik som ger oss en sannare bild än det ofta färgade nyhetsflödet. Vi får ju löpande höra om tillväxt, arbetslöshet, inflation, bostadspriser. Många som följer med vet ju att måtten har svagheter. Men alla ser vi ju hur priserna utvecklas, om det är lättare eller svårare att få jobb och bostad och om antalet lyxbutiker, lyxresor och bilar blir vanligare och om våra gator får fler eller färre husvilla.

Data är viktiga för att vi medborgare ska kunna bedöma utvecklingen. Det första en diktator brukar göra är därför att förbjuda statistik.

Data säger däremot föga om orsakerna eller tar hänsyn till att utvecklingen oftast har bestämts av hur riksbank och regering agerade för ett eller flera år sedan. Se på USA! Trump tillträdde i början av januari 2017.

Vad han sen gjort som kan påverka BNP kräver jättemikroskop för att hittas. Inga infrastrukturbyggen eller ens en mur mot Mexico. I stället lovat att ta bort sjukvård för miljoner och krympa offentlig sektor. Den tillväxt som skett är effekter från Obamatiden och från Centralbankens politki och världskonjunkturen.

Att börsen rusat (påverkar inte BNP) beror däremot på att Trump flyttar skattebördan från företag och rika till vanligt folk.

Och den verkliga tillväxten i USA är grovt överskattad. Nyligen visade där miljömyndigheten, NCEI, att skador från extremt väder i fjol var större än någonsin – mångdubbelt större än ”normalt” och motsvarade över 300 miljarder dollar. I sin tur betyder det att 1.8 procent av BNP i USA försvann eller brann upp och tillsammans med en folkökning på 0,7 procent motsvarar det hela BNP-ökningen. USA-ekonomin är som en hink där 2,5 procent mer östes i men genom ett jättelikt miljöhål i botten rann tillväxten bort. Den egentliga tillväxten per capita blev noll men inkomsterna omfördelades. Sannolikt kan mycket av detta enorma hål tillskrivas den globala uppvärmningen som i sin tur enligt experterna är skapad av oss tvåbenta. Trump sätter rekord i impopularitet och struntar i dessa 300 miljarder dollar för de drabbar inte honom eller hans klass utan andra som bortåt 4 miljoner nu utblottade på Puerto Rico eller de drabbade i Houston. Han förnekar klimathotet och avskedar forskare som varnar.

Obegripligt att en tidning som Aftonbladet ens kan jämföra denne klimatförnekande, rasistiske, kvinnoskändande egoist med våra europeiska politiker och tom ge honom högre betyg än vår statsminister?