De extra lediga dagarna är till för att kunna användas exempelvis under sportlov, påsklov, eller när skola och förskola har planeringsdagar. Helt enkelt den tid då föräldrar inte alltid är lediga trots att barnen förväntas vara det. Majoriteten av heltidsanställda föräldrar får nämligen ofta nöja sig med 5 veckors semester, långt många färre än antalet lediga dagar barnen får från skolan.

Socialdemokraternas förslag kan lätt uppfattas som valfläsk, men inget parti på högerkanten skulle ens kunna komma på tanken att ha den här typen av reformförslag. Ens som valfläsk. När Moderaterna röstfiskar är det alltid höginkomsttagare och skattesänkningar som står i centrum, inte barnfamiljer.

För barnfamiljerna är inte den grupp som tjänar på massiva skattesänkningar. Må hända att de flesta föräldrar i medelklassyrken har det bra, men den allra största vinnarna på Socialdemokraternas nya förslag är de familjer utan flextid, utan en arbetsplats dit det redan är självklart att ta med barnen.

I en sådan familj räcker fem veckor inte långt. Barnen har sommarlov, höstlov, vinterlov, sportlov och påsklov. Den sammantagna tiden som barnen är borta från skolan är nära tredubbel den tiden som vanliga arbetare har rätt att vara hemma från jobbet.

Det är dessa familjer Socialdemokraternas förslag är till för. Det Stefan Löfven sa under pressträffen var bland annat att det finns föräldrar i arbetaryrken som inte kan ta med barnen på jobbet. Det är klasspolitik. Det är så långt bort man kan komma från Moderaternas eller Kristdemokraternas exempel på detsamma.

Moderaternas skattesänkningar för de som tjänar bäst gynnar bara dem som redan har möjlighet att ta ut extra semesterdagar eller flextid då ungarna behöver skeppas till tandvård eller läkare. En sådan politik skapar bara ännu mer ojämlikhet.

Motståndare skulle enkelt kunna säga att Socialdemokraternas föreslagna reformen är orättvis gentemot de som inte har barn. Men det är inte barnlösa som sitter med pusslet varje lov. Det är inte barnlösa som är beroende av sina mor- och farföräldrar är friska, lediga och geografiskt nära.

Reformen är klassisk Socialdemokratisk välfärdspolitik. Det handlar inte om, som Moderaterna säger, att det ska vara lika för alla. Jämlikhet handlar om samma möjligheter för alla. Det handlar helt enkel om att jämna ut de olikheter som finns.