Ledare I idrottens värld heter det att ”bollen är rund – allt kan hända”.

Det gäller även i politiken. Den stora SCB-mätningen, som presenterades under tisdagen, säger inget om hur det kommer att gå i valet 2018.

Den berättar en del om hur de politiska vindarna blåser just nu. Men i september nästa år kan läget vara helt annorlunda.

Det räcker med att studera SCB-mätningen i december 2013 och jämföra med valresultatet 2014. I mätningen snuddade de rödgröna partierna vid egen majoritet men i valet landade de på mer blygsamma 43,6 procent.

SCB-mätningen, som bygger på 4 700 intervjuer och är den största partisympatiundersökningen, ger emellertid en del fingervisningar om det politiska läget i slutet av 2017.

- Socialdemokraterna fortsätter att vara det största partiet, enligt SCB. Siffran 32,6 procent är dessutom över valresultatet 2014. Men socialdemokratin ska akta sig för att jubla för mycket. Tidigare SCB-mätningar har haft en tendens att övervärdera S. Därför gäller det att arbetarrörelsen mobiliserar ordentligt under valåret 2018.

- Tydligt är att Miljöpartiet tagit en del stryk under sina år som regeringsparti. Partiet får 3,8 procent i SCB-mätningen, vilket är alarmerande. Nu gäller det att de gröna partiaktivisterna ger sig ut på gator och torg för att tala om vad de faktiskt uppnått. Budgetanslaget för miljö- och klimatpolitik har ökat med 82 procent under Miljöpartiets tid i regeringen. Något borde det betyda när alla miljöengagerade väljare ska göra sitt val 2018.

- Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt plockar en del röster från Miljöpartiet. Men det blåser inga starka vänstervindar i väljarkåren. SCB-siffran 7,0 procent är bara 1,3 procentenheter över valresultatet.

Det innebär att de rödgröna partierna tillsammans får 43,4 procent i SCB-mätningen, ungefär samma siffra som i valet 2014.

- Moderaterna har gjort en uppryckning efter Anna Kinberg Batras sorti. Det går helt klart bättre med nya partiledaren Ulf Kristersson. Men Moderaternas SCB-siffra 22,2 procent är fortfarande under valresultatet 2014 som ju också var ett rejält bakslag.

- Den stora vinnaren på den borgerliga kanten är Centerpartiet. Annie Lööfs parti lockar 9,5 procent av väljarna i SCB-mätningen, vilket är klart över valresultatet 2014. Problemet för den borgerliga alliansen är att framgången sker på bekostnad av svagare resultat för M, L och KD. Tillsammans får de fyra allianspartierna 39,0 procent, vilket är något sämre än valet 2014.

- Liberalerna går opinionsmässig kräftgång. Jan Björklund & Co har stöd av bara 4,2 procent, enligt SCB. Det betyder att partiet är farligt nära fyraprocentsspärren. Valnatten 2018 kan bli mycket smärtsam för L.

- Kristdemokraterna ligger allra mest illa till av de nuvarande riksdagspartierna. Högersvängen under nya partiledaren Ebba Busch har inte gett något lyft. Tvärtom ligger KD stadigt under fyra procent. I SCB-mätningen kraschlandar KD på låga 3,1 procent.

- Sverigedemokraterna får 14,8 procent i SCB-mätningen. Det är i och för sig bättre än resultatet 2014. Partiets uppgång tycks dock ha stannat av. Troligen beror det på turbulensen runt alla partiaktivister som uteslutits eller blivit politiska vildar under mandatperioden. Det har inte stärkt partiet.

Det enda säkra man kan säga är emellertid att SCB-mätningen bekräftar att Sverige har ett splittrat politiskt landskap. Tendenserna i valet 2014 håller i sig. Inget av de traditionella blocken är i närheten av egen majoritet. Därmed borde slutsatsen vara given både före och efter valet 2018. Framtiden ligger inte i att odla gammalt blocktänkande.

De senaste årens stora uppgörelser om migrationspolitiken, försvaret och energiförsörjningen borde istället följas av samförståndslösningar på fler områden.