Ledare Regionrådet Anders Öberg (S) visade humör efter veckans möte i regionfullmäktige i Norrbotten.

”Populister”, fräste han åt allianspartierna, Sverigedemokraterna, sjukvårdspartiet och en politiske vilde som i skön förening drev igenom att det ska finnas så kallade OBS-platser i samtliga 14 kommuner i Norrbotten.

Öberg påpekar att det varken finns behov, pengar eller personal för en sådan satsning.

I blixtbelysning är det en illustration av det skakiga läget i ledningen för länets hälso- och sjukvård.

Sedan en av S-ledamöterna har blivit politisk vilde har de rödgröna partierna inte längre majoritet i regionfullmäktige.

De rödgröna partierna har 35 av 71 mandat i fullmäktige, medan oppositionspartierna (plus vilden) sitter på 36 mandat.

Det är ett djupt olyckligt läge för en central samhällsverksamhet som sjukvården. Mödosamt ihopsnickrade budgetar och handlingsplaner riskerar att slås sönder av oklara majoriteter.

I ett slag kan förutsättningarna för sjukhus, hälsocentraler och tandvårdskliniker i Norrbotten förändras radikalt.

Sådan politisk svajighet är inget som stärker regionens förutsättningar att rekrytera chefer och annan personal till vården.

Frågan är dessutom hur den brokiga skara som utgör oppositionen har tänkt sig att regionen ska styras, om de får makten efter höstens val.

Jag har ställt frågorna förr och gör det igen: Är sjukvårdspartisten Kenneth Backgård beredd att luta sig mot SD för att bygga en ny regionledning? Vad säger i så fall Liberalerna och Centerpartiet, som på riksplanet tar avstånd från allt organiserat samarbete med SD?

Och: Hur sjutton tänker egentligen Mattias Karlsson (M), som i ena stunden talar om att spara 400 miljoner, för i nästa stund ställa sig bakom kostsamma och personalkrävande satsningar på nya OBS-platser?

Jag har tidigare uttryckt en förhoppning om bredare politiska samarbeten för att ge den norrbottniska hälso- och sjukvården ett stadigare styre. Men tyvärr verkar det finnas ett begränsat intresse för sådana överenskommelser.

Regionfullmäktige förblir en politisk lekstuga.