Regeringen motiverar satsningen av flera anledningar. För det första, menar Isabella Lövin, handlar det om en grön omställning som behövs för klimatets skull. Hennes och regeringens vision är att Sverige ska bli den första fossilfria välfärdsstaten, och att välja tåget blir mer attraktivt ifall det går att lita på att tågen går som de ska.

Regeringen utgår också från att pendlingsmöjligheterna behöver utvecklas så att folk kan bo utanför men ändå arbeta i städerna. Bostadspolitiken är beroende av en bra infrastruktur då det behövs bra kommunikationer för att folk ska vilja bosätta sig på en viss ort eller område.

Det handlar också om att hela Sverige ska leva och därför gör regeringen spridda satsningar över hela landet. För norrbottningarna handlar det, förutom redan nämnda Norrbotniabanan, om flera stora projekt. Planen innefattar bland annat Malmporten, byggande av ny Kalixbro, samt förbättringar av E10 och E4.

Att hela landet ska leva, att det behövs bra kommunikationer, och att vi behöver bli mer hållbara i vårt resande var alltså regeringens tydliga ståndpunkt när satsningen presenterades. Sammantaget handlar det om 125 miljarder till drift och underhåll av statliga järnvägar, 164 miljarder till bilvägar samt 333,5 miljarder till utveckling av transportsystemet.

Både industri och företagande, men även persontrafik och pendlare är beroende av en fungerande infrastruktur. Det som hänger ihop måste också hållas ihop. Utan fungerande infrastruktur är det svårare både att bedriva olika befintliga näringar men också att se sig omkring, studera, arbeta på nya orter, komma med nya företagsidéer med mera. Den svenska innovationskraften förutsätter att Sveriges vägnät och tågtrafik är pålitligt.

Det är tydligt att en S-ledd regering gör skillnad. Norrbotniabanan, E4:an mellan Hudiksvall och Luleå och E10 i Norrbotten är alla särskilt viktiga funktioner för oss i den här delen av landet. Regeringen visar att satsningar som faktiskt innefattar hela landet blir verklighet med en aktiv politk.

Och detta är verkligen på tiden. Åtta år av passivitet från en Stockholmscentrerad Alliansregering har bytts ut mot en tydlig vision och vilja. Socialdemokraterna och Miljöpartiet levererar på riktigt och norrbottningarna kan äntligen skörda frukten av en seriös infrastrukturpolitik. Denna satsning från Regeringens sida är en seger för Norrbotten och en vinst för hela Sverige.