Ledare Regeringens ”Hela Sverige”-satsning fortsätter.

I tisdags meddelade statsminister Stefan Löfven (S) och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att tio nya statliga servicekontor ska etableras runtom i landet – bland annat i Jokkmokk och Överkalix.

Tidigare har regeringen beslutat att omlokalisera tio statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet samt att förlägga tre nystartade myndigheter utanför 08-området.

Det är en medveten politik för att bryta centraliseringen till Stockholm och för att förstärka den statliga närvaron och servicen i alla delar av Sverige.

Tyvärr är det inte alla generaldirektörer och statliga bolagschefer som uppfattat de nya politiska signalerna.

I en ledare i Hudiksvalls Tidning (C) 24 november pekar politiska redaktören Patrik Oksanen på att Luftfartsverket och Swedavia beslutat att stänga flygledningen i Kiruna, Umeå, Åre-Östersund och Malmö. Jobben och uppgifterna ska istället centraliseras till Arlanda.

Oksanen menar att beslutet är oklokt ur totalförsvarsperspektiv.

”Från början skulle även Visby vara med. Men Försvarsmakten sade nej med emfas. Samtidigt är alla försvarsbedömare överens; det finns fler strategiska områden i Sverige än Gotland. Tre av dessa berörs i förslaget; Öresund, norra Sverige och Mellannorrland”, skriver han.

Han varnar för att en centraliserad flygledning är lättare att slå ut i en kris- eller krigssituation.

”Det kan ske genom cyberangrepp, fysisk infiltration med sabotage eller terrorattack. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och inrikesminister Morgan Johansson (S) som har krisberedskapen på sitt bord har all anledning att vara bekymrade”, konstaterar kollegan i Hudiksvalls Tidning (C),

De ekonomiska fördelarna med en centralisering är dessutom försumbara.

Om man godtar Luftfartsverkets kalkyler, som i och för sig också kan diskuteras, handlar det om en besparing på 3,5 miljoner kronor per år. Det motsvarar en promille av verkets totala kostnader!

Med andra ord handlar det om felräkningspengar i den stora statliga budgeten.

Till detta ska läggas de regionalpolitiska aspekterna.

Luftfartsverkets och Swedavias beslut går stick i stäv med den rödgröna regeringens klart uttalade ambition att minska centraliseringen till Stockholmsregionen.

2016 satte regeringen stopp för Skatteverkets planer på att lägga ned lokalkontoren i nio mindre kommuner (Enköping, Hudiksvall, Ludvika, Lycksele, Mariestad, Simrishamn, Vetlanda, Värnamo och Ängelholm).

Höga vederbörande i verksledningen fick veta att förändringarna inte låg i linje med den rödgröna regeringens politik.

Nu behövs uppenbarligen liknande klarspråk när det gäller flygledningen i Sverige.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har därför goda skäl att ta ett allvarligt samtal med ansvariga.

Luftfartsverket och Swedavia är inga privatbutiker. Det är statliga verksamheter som förväntas agera i linje med politiska beslut.

De kan inte blunda för att den nuvarande regeringen har en helt annan syn på statens regionala närvaro än den tidigare alliansregeringen.