Efter fem månader några mindre politiska piruetter är det klart att Tyskland åter får en koalitionsregering. Många av

socialdemokraternas(SPD:s) medlemmar ville helst slippa detta med erfarenhet från tidigare koalitionssamarbete.

Nu väntar ändå en ny stor regeringskoalition med CDU och förbundskansler Angela Merkel.

Helgens medlemsomröstning inom SPD visade att 66 procent av medlemmarna ställer sig bakom ett nytt koalitionssamarbete med Kristdemokraterna och Angela Merkel.

Någon annan lösning var svår att finna förutom ett nyval och nyval ville inget av de två stora tyska partierna ha.

Nu väntar tuffa förhandlingar. Socialdemokraterna vill inte hamna i samma sits som efter förra valet. Då regeringsbildningen helt dominerades av Merkel CDU. Medan socialdemokraterna mest ägnade sig åt internt käbbel.

Tyskland är ju inte vilket land som helst. Inte minst för det europeiska samarbetet. Med sina omkring 83 miljoner invånare är Tyskland utan konkurrens en helt avgörande motor för att få ekonomi och tillväxt att fungera inom hela EU-gemenskapen.

Om förhandlingarna mellan de två partierna lyckas, och inget talar för motsatsen, betyder en stor koalition ingen större förändring i

Tysklands politik. Båda de stora partierna är överens om

Europapolitiken. Båda månar om euron och vill stärka Tysklands roll i världsekonomin.

Angela Merkel har som förbundskansler visat sig vara, dels pragmatisk och lyssnande, dels resultatinriktad. Hon har lyckats lotsa sig förbi de flesta politiska blindskär. Hon har nu blivit omvald som kansler för en fjärde period och är vid det här laget en fullfjädrad resultatpolitiker.

Angela Merkel står i den tyska politikens mittfåra. Hon vill gärna behålla och utveckla den sociala välfärd som så många tyskar slår vakt om. Dessutom är hon känd för att kunna kompromissa och för att kunna lösa svåra problem. Även när det gäller personkemi. Något som säkert kommer till pass i den kommanden koalitionen.

Merkel står för stabilitet. Något som de tyska väljarna uppskattar.

Hon framträder ofta som stående över de dagliga politiska striderna.

Samtidigt som hon utan att tveka inte sällan inkorporerar tankar och idéer från sin främste politiske motståndaren. Så det är inte alltid lätt för SPD med en Merkel som motståndare. Bättre då som medspelare.

Tysklands ekonomi går bra. Exporten ökar i hygglig takt. BNP-prognosen för 2018 får godkänt. Den totala arbetslösheten ligger kring låga 4-5 procent bortsett från den i det gamla Östtyskland, där arbetslösheten bitit sig fast kring 20 procent.

Tyskland är Europas största ekonomi och en av världens främsta exportländer. Styrkan i Tysklands ekonomiska muskler är därför avgörande för EU:s framtida utveckling och därmed Sverige.

Både CDU och SPD vet dessutom att väljarna i opinionsundersökningar ställt förhoppningarna till en ny koalition.Om inte annat för att slippa allt politiskt käbbel. Något som de tyska väljarna skulle uppskatta.