Nyligen twittrade tidigare utrikesministern Jan Eliasson (S):

"Nordiskt samarbete är en underskattad del av vår utrikespolitik. Det skapar en tät väv mellan oss och är ett styrkebälte i internationella organisationer. Vår samhällsmodell blir allt intressantare för omvärlden."

Under 5-6 februari gjorde arbetarrörelsen slag i saken och manifesterade sitt stöd för det nordiska samarbetet.

Under två dagar kongressade Samak, arbetarrörelsens nordiska samarbetsorganisation, på Arlanda.

Cirka 125 S-politiker och fackliga företrädare deltog, däribland statsminister Stefan Löfven, LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson och Arbeiderpartiets ordförande Jonas Gahr Støhre.

Delegaterna kunde se framtiden an med viss tillförsikt. Den nordiska samhällsmodellen, som i hög grad bär socialdemokratins signum, är en förebild för många i världen.

En jämlikhetsinriktad politik har gått hand i hand med ekonomisk och industriell utveckling. Goda relationer mellan fack och arbetsgivare har stärkt både reallöner och internationell konkurrenskraft.

Med rätta talade USA:s förre president Barack Obama med stor entusiasm om den nordiska framgångssagan, när Stefan Löfven och hans statsministerkollegor från Finland, Norge, Danmark och Island besökte Washington i maj 2016.

"Världen skulle vara säkrare om fler länder agerade som Norden", sa Obama.

Även Frankrikes Emmanuel Macron har flera gånger talat med stor beundran om den svenska modellen.

"Ert lands förmåga att skapa konsensus mellan arbetsmarknadens parter har varit en inspiration för de reformer vi nu lagt fram i Frankrike. Er modell är väldigt inspirerande för franska människor", sa Macron under sitt besök i Göteborg i november.

Sådana uttalanden skadar inte för Stefan Löfven att ha med sig i höstens valdebatt.

Sverige är ett land med fel, brister och orättvisor men i ett internationellt perspektiv är det ett mönsterland som nått långt i arbetet för jämlikhet och jämställdhet.