LEDARE Valåret 2018 passerar strax sin första månad. De första opinionsmätningarna för året har kommit. De kan bästa fall ge någon liten vägledning inför vad som komma skall.

Hos Moderaterna med nye partiledare Ulf Kristersson lär mungiporna peka något uppåt för det gör opinionssiffrorna. När Svensk Väljaropinion väger samman årets första väljarmätningar finns en säkerställd ökning för Moderaterna med 2,4 procent till 24,3 procent i januari.

Sverigedemokraterna, som under Kinberg Batras ledning under en kort tid passerade Moderaterna som landets andra parti i storleksordningen, ligger nu på en nivå kring 16 procent. För Socialdemokraterna noteras en liten minskning.

Mellan de två politiska blocken är det så gott som jämnt skägg med en liten övervikt för det borgerliga blocket. Men då bör man observera att Kristdemokraterna med sina 2,9 procent, inte skulle komma in i riksdagen om det vore val i dag.

Sedan kan man fråga sig vad nyttan är av dessa ideliga opinionsmätningar. Ibland förvirrar de mer än klargör. Ena veckan är högeralliansen i topp, en annan Socialdemokrater med samarbetspartier.

Vad ska folk tro? Jo, att ingen valseger kan tas ut i förskott. Om nu någon trott något annat.

Ovissheten är stor. I valrörelsen gäller det som alltid för Socialdemokraterna att vara tydliga, att ta fram det som är blockskiljande och de frågor som berör människor i deras vardag.

Som motbild till den borgerliga alliansens systemskiftespolitik hoppas vi kunna se traditionell socialdemokratisk politik: åt var och en efter behov, inte efter förmågan att själv kunna betala för sig vad gäller vård och omsorg.

I alla lägen gäller det därför att stå upp för sin politik för att övertyga och mobilisera. I dag är människor mer otåliga och mindre trogna. Det återstår mycket att göra för ett rättvisare samhälle. Receptet är inte sänkta skatter för den tredjedel av medborgarna som redan har en god tillvaro.

Under de närmaste månaderna kommer opinionsmätningarna att avlösa varandra i en aldrig sinande ström. Spekulationerna om valutgången den 9 september kommer i många stycken att övertrumfa innehållet i den politik som partierna kommer att presentera.

I slutändan är det ändå det politiska handlaget i vardagen och det hårda valarbetet på gator, torg och arbetsplatser som fäller avgörandet om drygt åtta månader. Ingen opinionsmätning är så viktig som den som sker på valdagen.

Ett regeringsparti har dessutom att se till hela landet och samtliga medborgare. Då kan det vara svårt att driva idépolitik, att ha visioner mitt i det vardagliga slitet.

För att övertyga krävs en tydlig politik och en politik som gör att människor känner igen sig i sin vardag. I en dag för dag agenda kan det vara en svår balansgång att hitta rätt.

Ett vet vi: Högeralliansen vill skära i välfärden: försämra sjukersättningen, försämra a-kassan, sänka skatterna för de som redan har och helst rasera kollektivavtalen.

Inget av detta kan socialdemokratin gå med på. Detta måste tillsammans med jobben och invandringen vara de stora och helt övergripande framtidsfrågorna.