Ledare Den 2 oktober 2017 var det tre år sedan riksdagen valde Stefan Löfven till ny statsminister. 132 riksdagsledamöter röstade för Löfven, 49 röstade nej.

154 riksdagsledamöter, däribland allianspartierna och Vänsterpartiet, lade ned sina röster.

Riksdagsvoteringen säger allt om S- och MP-regeringens läge. Den är i minoritet i riksdagen och beroende av samarbete med andra för att överhuvudtaget få igenom någon form av politik.

Trots en del bakslag på vägen (icke minst den eländiga skandalen på Transportstyrelsen) har detta ändå gått ganska bra.

Stefan Löfvens samarbetspolitik ger resultat. På regeringens hemsida sammanfattas sammanlagt 20 blocköverskridande överenskommelser.

Sverige har fått breda uppgörelser om pensionerna, migrationspolitiken, försvaret, energiförsörjningen, det klimatpolitiska ramverket och en rad andra politikområden.

Även de enskilda statsråden levererar. Några exempel:

- Finansminister Magdalena Andersson bedriver en stram och ansvarsfull politik som innebär att det nu finns utrymme för att både betala av på statsskulden och satsa på en rejäl reformpolitik.

- Utrikesminister Margot Wallström är en stark röst på den internationella arenan och medverkat till att Sverige tagit säte i FN:s säkerhetsråd. Sveriges feministiska utrikespolitik prisas och får internationella utmärkelser.

- Försvarsminister Peter Hultqvist har gått i bräschen för att höjda försvarsanslag, återinförd värnplikt, militära samarbeten med omvärlden och värdlandsavtalet med Nato.

- Klimatminister Isabella Löfvin och miljöminister Karolina Skog har presenterat den största miljö- och klimatbudgeten genom tiderna. Budgeten har ökat med hela 185 procent sedan Löfvens tillträde!

- Näringsminister Mikael Damberg har medverkat till en renässans för en aktiv statlig industri- och näringspolitik. Det så kallade Industriklivet har välkomnats av både fackliga företrädare och företagsledare.

- Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ser till att det äntligen satsas på Norrlandsjordbruket och under civilminister Ardalan Shekarabis ledning har regeringen omlokaliserat flera statliga verksamheter från Stockholm till andra delar av landet.

- Utbildningsminister Gustav Fridolin och kunskapsminister Anna Ekström har lyft skolpolitiken. Viktigt är även det stora Kunskapslyftet. Sammanlagt kommer det att motsvara cirka 93 000 permanenta och stadigvarande platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan och universitet och högskolor år 2021.

Trots ett tufft parlamentariskt läge har S kunnat leverera i princip alla sina vallöften om a-kassa, arbetsmiljösatsningar, sänkt pensionärsskatt, sjukförsäkring och annat.

Samtidigt har regeringspartnern MP medverkat till att göra politiken grönare.

Det är inget dåligt bokslut för en minoritetsregering som har haft ett stentufft parlamentariskt läge.

Löfven har manövrerat skickligt bland alla politiska blindskär.

Strax före jul kom dessutom nya prognoser om utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten väntas sjunka till 6,1 procent 2018 och bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,8 procent.

Det betyder inte att det saknas utmaningar. Men utgångsläget inför valåret 2018 kunde ha varit sämre.

Efter tre år med Löfven känns det som att Sverige är på rätt väg. Så kändes det inte efter åtta år med Fredrik Reinfeldt 2014.

Som ordförande i IF Metall gjorde sig Löfven känd som en resultatinriktad och pragmatisk samarbetsman.

Det är egenskaper som funkat även i rollen som regeringschef – och de kommer att fortsätta behövas i ett splittrat politiskt landskap.