”Det hårdnackade motståndet mot att låta afghanska ungdomar stanna har inget med realism att göra. Det handlar om taktiserande.”

Det skriver den politiska chefredaktören Karin Pettersson på Aftonbladets (ob S) ledarsida. Hon fortsätter:

”Trygghet är viktigt. Men det är också medmänsklighet, stolthet och solidaritet. (…)

Det anständiga i detta läge vore att erkänna att vårt mottagningssystem 2015 inte fungerade som det var tänkt. Att det ledde till att unga människor hamnade i kläm. Och att det rätta – och ansvarsfulla – är att låta de afghanska ungdomarna stanna.”

Väldigt många asylsökande kom till Sverige 2015, även hit till Norrbotten. En hel del var barn, alltså personer som inte fyllt 18 år. Asylprocessen drog ut på tiden. En del hann fylla 18 innan handläggningen var klar. Då ska de ut ur Sverige. Ett nej är ett nej. Samtidigt brukar man framhålla att Sverige tagit emot flest per capita i Europa. Någonstans måste man dra gränsen. De unga kan inte få stanna. Basta!

Migrationsverket bedömer att vissa regioner i Afghanistan är säkra. Dit kan man skicka de före detta barnen, av vilka många inte har någon anknytning till Afghanistan.

Jag citerar stoppautvisningarna.blopspot.se:

”Ungefär 7 500 afghanska ungdomar har redan tidigare fått avslag. Av dem har endast en handfull ´återvänt´ till Afghanistan, frivilligt eller genom tvång. Resten har valt att stanna i Sverige och leva som gömda, eller att ta sig till andra länder.

Inom en snar framtid kommer det alltså att finnas åtminstone 10 000 afghanska ungdomar som lever papperslöst i Sverige. De ska ut, säger Migrationsverket och en nästan enig kör av ledande politiker.”

Nu handläggs frågan i regeringskansliet. Enligt uppgifter i media vill Miljöpartiet låta de unga stanna medan Socialdemokraterna säger nej.

– Jag har stort förtroende för den ordning vi har i Sverige där det är politikerna som stiftar lagar men det är myndigheten som beslutar, säger ansvariga ministern Heléne Fritzon (S).

Då det gäller assistansersättningen ingrep regeringen när myndigheten (Försäkringskassan) på grundval av ett antal domar skärpte bedömningarna. Regeringen fryste tusentals beslut om assistansersättning i väntan på att utredningen om översyn av lagen är klar.

”Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop,” sa barn- och äldreminister Åsa Regnér (S).

”Det, som är sanning i Berlin och Jena, är bara dåligt skämt i Heidelberg.” Så lyder ett tyskt ordspråk, även tillämpligt i Sverige.

Regeringen kan stoppa utvisningarna, precis som man fryste tusentals beslut om försämrad assistansersättning.

Det finns flera skäl till en omprövning. Åldersbestämningen är ingen exakt vetenskap. Afghanistan är ett osäkert land där människor kan råka mycket illa ut. Våldsvågorna böljar fram och tillbaka.

– Det här gör vi för att människors liv ska kunna gå ihop, kan Heléne Fritzon säga när hon meddelar att utvisningarna av de afghanska ungdomarna stoppas.