Alliansåren 2006-2014 var ingen bra tid för Norrbotniabanan. Före valet 2006 lovade dåvarande infrastrukturministern Ulrica Messing (S) spaden i marken för första etappen senast 2010. Men i och med regeringsskiftet i september 2006 förvandlades Norrbotniabanan till en ickefråga. Under Fredrik Reinfeldts, Anders Borgs och alliansens tid i regeringskansliet sköts projektet långt in i den osäkra framtiden.

Alliansregeringen påstod sig brinna för näringslivets intressen. Men den lyssnade inte på direktörerna hos SCA, Billerud, Boliden, SSAB och andra tunga industrier längs Norrlandskusten.

Gång på gång uppmärksammade de Reinfeldt & Co på behovet av bättre järnvägsförbindelser.

”Basindustrin och övrigt näringsliv behöver Norrbotniabanan för att stärka och utveckla vår konkurrenskraft”, skrev industritungviktarna i ett brev till det då borgerligt styrda näringsdepartementet 11 november 2008.

Men Fredrik Reinfeldt fortsatte att se Norrbotniabanan som "omöjlig".

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) snackade i och för sig löst om ”att pröva förutsättningarna för medfinansiering”. Men de skarpa beskeden lyste med sin frånvaro. Det blev inga pengar till första etappen, inget startdatum eller andra initiativ för att realisera projektet.

Nu med den rödgröna regeringen har Norrbotniabanan återigen blivit en central del av den politiska dagordningen. Statsminister Stefan Löfven (S) har lovat byggstart för etappen Umeå-Dåva under mandatperioden – och saker och ting är på gång i skogarna i Umeåtrakten.

Men återigen tornar ett eventuellt regeringsskifte upp sig som ett hot mot banbygget. I en intervju i tidningen Fastighetsnytt uttalar sig visserligen riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) positivt om Norrbotniabanan.

"Vi har fått vänta länge nog nu. Norrland, Sverige och EU behöver förverkliga den Botniska korridoren", säger hon.

Tyvärr är tongångarna inte lika positiva hos Moderaterna, som alltjämt är det största partiet i den borgerliga alliansen. Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) beskriver banan som "en dålig affär" och vill vänta med banbygget till efter 2030!

Det är sorgligt att inte Moderaterna inte tar till sig industriföreträdarnas argument. Det är ett agerande som står i bjärt kontrast till partiets påstådda engagemang för tillväxt- och näringspolitiken. Moderaterna borde läsa och begrunda näringslivets debattartikel i Norrbottens Affärer 7 november 2014. Norrbottens Handelskammare, Norrbottens logistikråd, Billerud-Korsnäs, Ferruform, Gestamp Hardtech, SCA Packaging, Setra, Smurfit, SSAB, Stenvalls Trä och Älvsbyhus argumenterade med kraft för en ny kustjärnväg.

”Norrbotniabanan krävs för att Sverige AB ska klara sin egen verksamhet, för att vi ska kunna fortsätta bedriva en internationell handel som gynnar landet Sverige. Välståndet i Sverige kommer till stor del från exportindustrin och för att nå våra kunder behövs en väl fungerande infrastruktur”, underströk de.

Sådana argument borde vara begripliga även för Moderaterna. Det vore sorgligt om Norrbotniabanan förvandlas till ett simpelt slagträ i valdebatten och att en ny M-ledd regeringen sätter stopp för banbygget.

Norrbotniabanan är ett projekt av nationell betydelse som borde kunna förena såväl röda och gröna som blåa politiker. Därför borde Moderaterna tänka om och ge ett klart besked om att banbygget inte hotas vid ett eventuellt regeringsskifte 2018.