I slutet av oktober höll Kristdemokraterna sitt riksting i Uppsala. Partiaktivisterna borde ha haft mycket tala om. I opinionsmätningarna har KD länge parkerat under fyraprocentsspärren.

Det kunde ha tjänat som grund för en självkritisk diskussion. Men istället präglades tinget av samling runt partiledaren Ebba Busch Thor och hennes linje.

Det enda dramatiska som skedde var att riksdagsledamoten Emma Henriksson petades från rollen som andre vice ordförande till förmån för Europaparlamentarikern Lars Adaktusson.

Krisinsikten lyste med sin frånvaro, kort sagt. Mot den bakgrunden är det inte heller förvånande att KD:s kräftgång har fortsatt i opinionsmätningarna efter rikstinget. I både Sifomätningen för november och i SCB:s partisympatiundersökning ligger KD på 3,1 procent.

Uppenbarligen är KD:s omtalade högersväng inget lyckat drag. Redan när Ebba Busch Thor valdes varnade också många partiveteraner för den nya kursen.

”När den nya partiledningen lägger sig långt ut högerut glömmer man bort det som jag tolkar var KD var. Och det är inte ett högerparti”, sa tidigare riksdagsledamoten Peter Althin när han lämnade KD i maj 2015.

Även riksdagsledamoten Penilla Gunther och tidigare partiledaren Alf Svensson kritiserade partiets nya kurs.

”Vi ska finnas som ett kristdemokratiskt parti, inte som ett höger- eller vänsterparti”, sa Svensson till Aftonbladet 25 april 2015.

Samtidigt har KD:s roll i det borgerliga allianspusslet blivit allt mer oklar. Mer socialliberalt orienterade delar av borgerligheten protesterar mot Busch Thors svajande i abortfrågan och tal om ”samvetsfrihet” (att vårdpersonal ska ges rätt att vägra aborter).

”Det är inte rimligt. Sjukvården har uppgifter i lagstiftningen att även kunna utföra aborter under vissa kriterier och förutsättningar”, säger Jan Björklund (L) till Svenska Dagbladet.

Till detta ska läggas att Ebba Buschs Thors ekonomiska politik och skattesänkningsförslag (totalt 33,2 miljarder kronor i partiets skuggbuget) befinner sig fjärran från partigrundaren Lewi Pethrus idéer.

I en läsvärd artikel Expressen den 2 februari 2015 berättar författaren Per Olov Enquist (som skrev ”Lewis resa” 2001) om att Lewi Pethrus hade ungefär samma syn som Socialdemokraterna på den ekonomiska politiken. Han ville bara komplettera den med kristna värderingar.

Men under Ebba Busch Thors ledarskap har det varit annat ljud i skällan. Det är inte längre tal om att bedriva en socialdemokratisk fördelnings-, skatte- och välfärdspolitik. Strategin är istället att lägga sig så nära M och SD som det bara är möjligt. Konsekvenserna av detta vägval kan emellertid bli dramatiska. 2018 kan Kristdemokraternas historia som riksdagsparti vara slut och förbi, om vi ska tro opinionsmätningarna.