Frågor som var Sverigedemokraternas spetsfrågor i valet röstar partiets representanter tvärt emot i. De har röstat ”nej” till att hjälpa flyktingar på plats, ” ja” till särskilda EU-skatter, och ”nej” till att stärka EU:s gränsbevakning. Med mera.

I en ny rapport om Sverigedemokraternas arbete i Europaparlamentet, ”När de tror att ingen ser” av Susanna Kirkegaard, granskas Sverigedemokraternas ledamöter Peter Lundgrens och Kristina Winbergs arbete i parlamentet.

Peter Lundgren är toppnamn inför vårens val, medan Kristina Winberg flyttats ner till en fjärdeplats och inte anses stå på valbar plats.

Bortsett från att de sverigedemokratiska parlamentarikerna har den i särklass lägsta arbetsbördan av alla de svenska förtroendevalda (de har bara ett uppdrag var, de andra parlamentarikerna har tre.

Ett som ordinarie ledamot i ett utskott och ersättare i två) och gör dessutom allraminst för att faktiskt påverka politiken. Att som europaparlamentarikern driva politik handlar bland annat om att lägga fram ändringsförslag.

Centerpartiets Fredrick Federley har den senaste mandatperioden lagt fram 3059 ändringsförslag. Sverigedemokraternas toppkandidat, Peter Lundgren har på fem år lagt fram 86.

Valdeltagandet ser ut att bli högt inför valet till Europaparlamentet i maj. 70 procent av de röstberättigade uppger att man tänker gå och rösta. Det är mot de dryga 50 procent som röstade i valet 2014. Synen på EU har också förändrats den senaste tiden.

Kanske ska man tacka britterna för brexit-omröstningen? Och utträdesprocessen som fortfarande inte ser något lösning? Nog för att det kan anses progressivt att driva frågan om att lämna EU. Men frågan kommer inte få något gehör. Även EU-skeptikerna har insett att det är lättare att samarbeta i EU än att försöka opinionsbilda för att gå ur.

Sverigedemokraterna gick framåt i höstens val till riksdag och kommuner, och förväntas göra detsamma även i EU-valet. I alla fall om man ska tro opinionen. Frågan är bara, varför? De genomför inte politiken de gått till val på och den enda frågan de hållit fast vid ideologiskt, att driva på för att Sverige ska lämna EU, har de övergett. Senast i januari i år meddelade Peter Lundgren (SD) att nä, nu vill inte Sverigedemokraterna lämna EU längre.

Resten av partiet följde snabbt efter. De är fortfarande EU-skeptiker, men vill inte lämna EU.

I en intervju i DN med partiets förstanamn, Peter Lundgren (SD), säger han att ja, han är inställd på att samarbeta med övriga EU-skeptiska partier men tror inte det kommer gå att bilda en gemensam grupp med EU-skepticism som ankare. De olika grupperingarna har för splittrad syn på Rysslandssamarbetet, menar han.

Ska man dra några slutsatser av partiets gångna mandatperiod är det att de antingen inte har någon som helst koll på läget, eller att de fullkomligt struntar i konsekvenserna av deras röstande.

Partiets numera uttalade ambition att ”förändra EU inifrån” kan därför sluta precis hur som helst.