I söndags var det den elfte dagen i den andra månaden, 112.

Just denna dag firas därför den europeiska 112-dagen. Tanken är att upplysa människor om att larmnumret 112 fungerar i hela Europa om du behöver hjälp.

I Sverige bjöd SOS Alarm in till ett seminarium redan 8 februari för att uppmärksamma det viktiga larmnumret. På plats fanns bland andra inrikes- och justitieminister Morgan Johansson samt representanter för hela larm- och vårdkedjan samt alla människor som arbetar inom kommun, landsting, organisationer och statliga myndigheter.

Sverige har en i huvudsak väl fungerande alarmeringstjänst. Det är lätt att larma polis, brandkår och ambulans. Men det finns ett problem med samordningen mellan olika aktörer.

Sverige har olika hjälporgan med egna tekniska system, vilket gör att det ibland kan vara svårt att förmedla information och skapa en helhetsbild vid olika larm.

Därför har regeringen tillsatt en utredare som ska se över hur samhällets alarmeringstjänst kan samordnas på ett bättre sätt. I uppdraget ligger även att föreslå en teknisk plattform för förbättrad samordning.

Utredarens samtliga uppdrag ska redovisas i ett betänkande senast 31 mars 2018.

Förhoppningsvis blir det ett initiativ som gör att en bra alameringstjänst kan bli ännu bättre.

Alarmeringsfunktionen är en grundläggande samhällsuppgift som ska fungera i alla delar av landet.

Nödställdas möjlighet att snabbt få kontakt med blåljusaktörerna måste säkerställas, oavsett om det handlar om behov av polis, ambulans eller brandkår.