I valtider särskilt, är alla partier bäst i allt, men om vi tar regionalpolitiken så har vi väljare bara historien att gå på när vi ska bedöma vem som är bäst.

För ser vi på hur partierna agerat de senaste 60 åren så är det bara att konstatera att de Borgerliga regeringarna varit mycket sämre för Norra Norrland än de Sossestyrda.

Under 60-talets stora industriexpansion började också avfolkningen av landsbygden men då började också utlokaliseringarna av statliga verk och krav på industrin som bland annat gav Norrbotten flera delar.

Då byggdes också högskoleverksamheterna ut i Norrland där inte bara stor Umeå universitet utan också Luleå och filialer som till exempel musikhögskolan i Piteå.

På 70-talet vill dåvarande Palme regeringen att malm- och skogsråvara skulle vidareförädlas här där den finns. Då beslöts om jättesatsningen Stålverk 80 som skulle blivit enorm fördel för regionen.

1976 stoppade den tillträdda Borgerliga regeringen omgående Stålverk 80 och istället så tog sen Alliansen beslut om att öka tågkapacitet mot Narvik för att föra ut oförädlad malm till snabb export till Tyskland och Japan!

"2006 stoppades Botniabanan i Umeå av Reinfeldt och Maud Olofsson"

På 90-talet beslöt Perssonregeringen att Botniabanan skulle byggas upp till Haparanda.

2006 stoppades Botniabanan i Umeå av Reinfeldt och Maud Olofsson. Och har sen rösta mot Norrbottniabanan. De brydde sig inte ens om att söka det EU- pengar som de lovat till Norrbottniabanan. Alliansregeringen införde en särskild skatt på vattenkraften som inte kommunerna fick, utan den togs av staten.

Nu är Järnvägen på gång igen och Löfven lovade byggstart i år.

Men det är viktigt att den påbörjas för då blir det ju svårt stoppa den om Löfven förlorar valet.

För vad händer om de Borgerliga vinner valet? Ja tyvärr så måste vi konstatera att det skulle sannolikt vara till stor nackdel för oss i Norra Norrland då vi sett att Moderata regeringar är mycket storstadsinriktade och dessutom har en fördomsfull närmast kolonial inställning till övre Norrland.

Vi kan ju bara hänvisa till Stockholms moderaten Tamson som ifjol kallade Norrbottniabanan för järnväg i ödemark eller Kajsa Dovstad som vill ”bomma igen” alla högskolor utom Umeå i Norrland.

Tyvärr så är de borgerliga politikerna i norr också så flata i att stå upp. Det gör det omöjligt att tro på dem.

Åke B