Insändare Med anledning av: insändaren "Våra ledamöter är inte alls bakbundna" publicerad 9 maj.

Allians för Piteå profilerade sig i valrörelsen med att det behövs ett nytt ledarskap i Piteå. Vi ser nu konturerna av detta ledarskap och markerade detta i en skarp insändare.

Svaret vi fick var precis som förväntat: i ”Allians för Piteå” finns ingen toppstyrning eller partipiska och så hävdar de att det självklart finns en sådan inom majoriteten och att den personifieras av kommunalrådet Stenberg.

Artikelbild

| Anders Lundkvist (S).

Oppositionen tar sig rätten att i alla lägen kalla majoriteten för maktfullkomlig, odemokratisk, lat och okunnig, vilket senaste fullmäktige tyvärr blev ett tråkigt bevis på.

Men om vi i majoriteten ställer krav på att få besked om oppositionens politik eller förslag då ska vi vackert vänta till ”ett senare tillfälle”, som det brukar heta i nämnder och kommunstyrelse.

Vi i majoriteten välkomnar förslagen till riktlinjer och budget från oppositionen. Det är viktigt att alternativen i Piteåpolitiken blir tydliga. Men när Allians för Piteås egna ledamöter uttrycker att de inte får lägga förslag i en nämnd då reagerar vi.

För visst är det så att vi i majoritetspartierna pratar ihop oss. Visst har vi interna diskussioner där vi inte alltid tycker likadant, men där vi argumenterar och debatterar oss fram till ett ställningstagande. Ett ställningstagande vi sedan håller oss till. Det är ju det som är demokrati.

Artikelbild

| Maria Holmqvist Ek (V).

Så syftet med insändaren var att sätta ljuset på den politiska processen och ge exempel på de osmakliga epitet som läggs på majoritetspartierna.

Men viktigast av allt att uppmärksamma väljarna på att vi tycker att de ska kunna avkräva oppositionen besked redan i nämnderna om vilken politik de avser bedriva.