Allt för många barnäktenskap erkänns idag för att de ingåtts utomlands. Det är där vi har det största problemet. Därför behöver ventilen som erkänner äktenskap ingångna utomlands täppas igen. Lagstiftningen är inte tillräcklig.

MED ANLEDNING AV: Repliken ”Populistiska metoder i KD:s utspel om barnäktenskap”

LÄS ÄVEN: "Sverige behöver ett totalförbud mot barnäktenskap"

Vi var tydliga i utredningen att vi ville täppa igen ventilen helt. Det finns inga särskilda skäl för barnäktenskap. Gällande S tyckte de inte annorlunda när Alliansen lade fram förslaget förra mandatperioden. Utan man skulle utvärdera, vilket har gjorts och därav ny utredning. Utredaren föreslår fortsatt ventil.

För att visa majoriteten i riksdagen, gjorde vi ett tillkännagivande. S kunde ha gått med på det, men gjorde inte det. Remisstiden har gått ut. Regeringen bereder och säger att lagförslag är på gång. Vi förstår inte vad som tar sådan tid. Bäst vore att sätta ner foten. Speciellt innan sommaren, så det blir tydligt när flickor gifts bort. Så att lagen kan börja gälla så fort som möjligt som det är sagt. Barn är barn, även i Sverige.

Caroline Szyber (KD)

Riksdagsledamot, ordförande i civilutskottet

Helén Lindbäck (KD)

Gruppledare Piteå