Det har med rätta varit mycket kritik mot att en grupp, föredetta kommun- och landstingsanställda pensionärer födda före 1937, fått ganska stora sänkningar av deras tjänstepension. Denna sänkning har för många raderat ut den höjning av den statliga pensionen som skett liksom också sänkningen av den så kallade pensionärsskatten.

Bakgrunden till att tjänstepensionen sänkts för framförallt födda före 1937, är ett avtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer från början av 1990-talet. Ett avtal som omförhandlades i början på 2000-talet. Det var nog ingen som skrev på dessa avtal som kunde förutse de kraftiga svängningar av nivån för tjänstepensionen som vi nu sett.

Därför har nu en enig styrelse för SKL, arbetsgivarsidan till kommun- och landstingsanställda, ensidigt beslutat att denna sänkning inte skall genomföras utan tjänstepensionen återställs till lägst den nivå som gällde förra året, 2017.

De sänkta utbetalningar som redan genomförts kommer att återbetalas retroaktivt.

Samtidigt har SKL begärt att uppta nya förhandlingar med de fackliga organisationerna av detta avtal för tjänstepensioner så att vi i framtiden inte åter ska drabbas av dessa svängningar i nivåerna av tjänstepensionen. Ett pensionssystem måste vara långsiktigt, stabilt och förutsägbart.

Med vårt beslut tar nu kommuner och landsting ansvar för att gamla trotjänare inte ska drabbas av oförutsägbara pensionssystem.

Peter Roslund

Styrelseledamot SKL