Insändare Med anledning av: artikeln "Ja till 30 km/h efter lång debatt" (7/5).

Bland de sista ärendena på föredragslistan i Kommunfullmäktige (KF) i Älvsbyn var ifall KF skulle bevilja 30 kilometer i timmen i samhället, som miljö och bygg föreslagit i stället för nuvarande 40 kilometer i timmen.

Hör och häpna, med röstsiffrorna 19-12 fick kommunstyrelsen igenom att rösta ja till förslaget. När ärendet drogs i KS, var det endast jag som motsatte mig ändringen. Nu blev det fler som hade ändrat sig och höll med mig om att avslå ändringen.

Man kan dock undra hur vi kan ha politiker i kommunen som inte bryr sig om vad reglerna och experterna säger som har utbildning inom trafiken. Viktigast verkar vara att bifalla en nämnd som helt verkar sakna kunskaper inom trafikområdet.

Enligt Trafikförordningen gäller 50-gräns i samhällen, men kommuner kan besluta om lägre hastighet i villaområden, om det är särskilt trångt, dålig sikt, dålig väg eller gata som kan leda till olyckor, men inte att man ska sänka till 30 kilometer på normala gator eller vägar i tätbebyggt område.

Trafikverket säger att: Rätt hastighet för en attraktiv kommun är 40 kilometer i timmen.

Älvsbyn saknar trafikingenjör och eftersom förslagen och besluten inom kommunen fungerat så dåligt under en lång tid är det lätt att tycka att vi borde ha anställt en trafikingenjör i stället för samhällsplanerare början på året i stället, när det var aktuellt.

Av 14 kommuner i Norrbotten är det ingen som har 30-gräns i tätorten och kanske

ingen i hela landet, eftersom det strider mot Trafikförordningen och Trafikverkets rekommendationer.

Transportstyrelsen, som jag också haft kontakt med i frågan, ansåg det märkligt att sänka till 30 om det inte fanns speciella skäl och då handlade det om villaområden.

Att sänka till 30 i hela tätorten var de helt främmande för. De föreslog att man överklagar beslut som man inte är nöjd med och då är de de sista att yttra sig i frågan om den överklagas.

Trafikverkets uppmaning är ju: Rätt hastighet för en attraktiv kommun är 40 kilometer i timmen, vilket vi redan har och ingen kan redovisa ett hållbart argument för att ändra på det.

Som jag sa i KF att; Vi vill att folkmängden i kommunen ska öka, men vem vill flytta till en kommun som är så fientligt inställd till bilismen?

Miljö och bygg avser att göra fler ändringar som också missgynnar bilisterna och skapar irritation i trafiken. De vill få bort bilarna från samhället, till förmån för gående och cyklister.

Risken finns, att Älvsbyns pärla kommer i gungning och blir omtalad endast i negativa sammanhang i stället för positiva, på grund av trafikbestämmelserna i kommunen.

Vi i SD har reserverat oss mot beslutet och avser att överklaga det.