I en artikel uttalar sig informatör från Pireva att bästa sättet i detta syfte är att ”ställa ut hållaren med påse nån timme, så att den får frysa till innan man lägger den i kärlet”.

Med anledning av: Artikeln ”Undvik fastfruset avfall i soptunnan”

Varje erfaren villa- eller annan fastighetsägare känner dock till vad som därmed sannolikt uppstår, nämligen att fåglar (skator företrädesvis) och lösspringande katter tar chansen att undersöka innehållet. Följden blir att avfallet sprids ut över en stor yta, vilket inte är så kul …