Nu har det hänt igen, jag har fått en kontrollavgift på 500 kronor på min egen förhyrda parkering. Jag har hyrt en p-plats av Pitebo, har haft den i snart 8 år och betalat cirka 20 000 kronor plus elavgift för den.

NVS har ingenting med min p-plats att göra, det är jag som hyr och förfogar över denna plats. Sen om vänster framhjul är 2 centimeter in på gräsmattan och man skriver ut en avgift för det så kallas det maktmissbruk. Sen är det inte så trevligt för hyresgästerna när vissa uniformerade parkeringskontrollanter står och röker medan de väntar på att få skriva ut boten, det har till och med hänt att de stått och urinerat på parkeringen... fy f...

En annan sak, Pitebo har tidigare haft en husvagns-/släpvagnsparkering över 30 år i korsningen Annelundsgatan-Industrigatan. Jag har haft min släpvagn parkerad där tidigare.

Plötsligt sätter Piteå kommun upp en till skylt bredvid parkeringsskylten – utan att informera hyresgästerna. Det resulterade i att jag fick 2 stycken kontrollavgifter á 600 kronor = 1200 kronor. Numer finns bara en skylt kvar men det andra järnröret finns kvar. Det var många andra också som fick kontrollavgifter.

Jag bestred ju givetvis detta ända upp till tingsrätten, det tog över 2 år. Jag fick rätt i sak. Men man orkar ju inte hålla på med detta, man har ju annat roligt att hålla på med. Ska det behöva vara på detta viset?

SVAR DIREKT från NVS:

NVS Bevakning anlitas av fastighetsägare för att säkerställa att parkeringsreglerna följs inom deras områden. Om vi har gjort fel så korrigeras detta efter kontakt med oss och alla uppgifter för hur man gör detta finns på kontrollavgiften.

Dock vill vi även kommentera att om en kontrollavgift på 500 kronor har utfärdats innebär det att föraren har överträtt ett parkeringsförbud och alltså inte har fått en kontrollavgift på grund av parkering på en förhyrd parkeringsplats.

Att överträda ett parkeringsförbud kan bland annat vara att man ställt upp ett fordon för annat syfte än på- och avstigning eller i- och urlastning. Kan även vara att man parkerat flera fordon, så kallad dubbelparkering, trots att man bara har en hyrd plats (detta gäller även om man har platsen längst ut) inom ett område där det råder ett parkeringsförbud.

Att bilens framhjul är 2 centimeter utanför dennes förhyrda parkeringsruta uppfyller ej att fordonet överträder detta.

Om skribenten har invändningar är hen välkommen att kontakta oss.

Peter Holmström

VD NVS Bevakning AB