Insändare Öppet brev till våra  socialdemokratiska representanter i riksdagen.

Den 30 jan 2020 skrev jag en insändare om rubricerade.Jag upprepar inte huvuddelen av min insändare.

Avslutningsvis  frågade jag er: Vad kan ni, som har makten göra så att Norrbotniabanan får finansiering med det snaraste? 

Jag som person är inte intressant i sammanhanget, men vi är många i Norrbotten som är intresserade av ert svar.

Något svar, någon intervju eller kommentar har inte förekommit i media.

Ännu en viktig tågförbindelse har saboterats för region Norrbotten. Jag rekommenderar Kata Nilssons utmärkta ledare i ämnet i PT av den 12 februari.

Även om Norrbotniabanan är huvudämnet för mig, får ni även gärna berätta, hur ni agerar i denna fråga.