INSÄNDAREN

Det finns ett antal parkeringsplatser för elbilar på Coop-parkeringen, då i undre delen av p-däcket.

Vem får parkera där, endast elbilar förmodar jag? Jag har aldrig sett någon elbil stå parkerad men vi flera tillfällen vanliga bilar. Är det tillåtet? Jag skulle tro att parkeringen endast är till för elbilar och vad händer om vanliga bilar står där, p-böter?

Artikelbild

| Kjell Norberg, Trafikingenjör reder upp reglerna kring laddbara fordon och parkering.

Jag tycker att skyltning om att parkeringen endast är till för elbilar är otydlig. Ska bilen vara ansluten till laddningsuttaget för att få stå parkerad där?

Om nu reglerna är att endast elbilar får stå där tycker jag att placeringen av platserna är olämplig. De borde placerats längre in i p-däcket. Risken är att platserna kommer att gapa tomma och ett fåtal kommer att nyttja dessa.

Risk är att vanliga bilar ställer sig där i okunnighet, ockuperar plats eftersom platserna är direkt vid nerfarten i p-däcket.

När elbilarna blir fler kommer det att finnas behov av platser. Platserna för elbilar kan gärna vara längre in så att inte missförstånd uppstår.

Artikelbild

| LADDPLATS. Platserna borde ligga längre in istället för vid nerfarten till däcken, då skulle nog färre parkera fel tycker LG.

LG

.

SVAR DIREKT

Piteå kommunen har ett antal laddplatser för elfordon i centrum dessa finns på Coop, Stadsberget, Stadshuset och på Arena Norrstrand.

Kommunen kan tyvärr inte påverka tydligheten av skyltning för laddplatser eftersom det är vägmärkesförordningen (VMF) som bestämmer hur detta ska utföras och med vilka vägmärken. Laddplatser ska skyltas med vägmärke T24 som anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under vägmärket E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

Parkering av elfordon får ske även om laddning inte pågår. Ibland kan det finnas behov av att tidsreglera parkering på en laddplats för att få en högre nyttjandegrad, detta ska då märkas ut med tilläggstavla. Det är även tillåtet att förse parkeringsrutan med symbol för elfordon vilket kommunen har för avsikt att göra inom kort, där detta saknas.

På kommunens samtliga laddplatser finns tydlig skyltning enligt gällande bestämmelser och det är alltid fordonsförarens ansvar att se till så parkering inte görs där det strider mot gällande bestämmelser. Kontrollavgiften för att felparkera på en laddplats är 350 kronor.

Placeringarna har valts utifrån att de ska vara synbara, lättillgängliga och attraktiva även för besökare som inte hittar lika lätt i staden som vi som bor i Piteå. Det är ganska naturligt att laddplatserna inledningsvis har en låg beläggningsgrad men allt eftersom kommer den att stiga med en ökad efterfrågan på elfordon.

Kjell Norberg

Trafikingenjör

Trafik och Projekt

Samhällsbyggnad