Jag arbetade tidigare som sjuksköterska innom äldrevården i Boden åt Norrbottens landsting och har så gjort i 40 år.

Vår överläkare som dessvärre inte finns med oss idag, så en gång till mig; ”Tidigare hade vi `ättestupan´, men inte allt för långt bort kommer det att heta `äldrestupan´”. Är det där vi är nu? Jag undrar om han var synsk. För vad är det som händer med våra pensioner?

Vi gamla får det bara sämre och sämre, och det är inte bara de som är födde före 1937. Jag är född -41 och förlorar 350 kronor varje månad.

Jag har en syster född -45 som fått höjd skatt. Var det inte sänkt skatt vi skulle få?

Detta på grund av ett avtal (för kommun och landsting) som skrevs "anno dazumal", de som skulle företräda oss, visste tydligen inte vad som sysslade med och alla dess låg och ensampensionärer som ska leva på en pension på under 8000 kronor. Hur skull en av alla våra politiker klara sig med en sådan inkomst? Räkna inte med någon röst i valet.

Vad tycker du? Håller du med? Skriv din replik här!

”Icke glad pensinär”