Insändare REPLIK / Med anledning av: insändaren "Politiken formas av vår verklighet" publicerad 2 augusti.

Vi kan försäkra Johnny Åström att Vänsterpartiet vilar tryggt mot en klar ideologisk bakgrund som ger tydlighet till våra väljare, så att de vet vad vi står för, vad vi gör och mot vilka politiska mål vi strävar.

Vi tar självklart chansen att driva igenom vår politik i den majoritet vi har med S och Mp i kommunen.

Det är lite knepigt att argumentera med ett parti som inte har någon ideologisk kompass att följa utan enbart väntar på vart vinden blåser innan partiet tar ställning.

Därför är vi angelägna att ställa frågor till J Åström. Vi har uppfattat att han och Sjukvårdspartiet verkligen vill behålla skolorna och de kommunala verksamheterna ute i vår landsbygd. Just därför finner vi det märkligt att han stödjer ”Alliansbudgeten” som ju bland annat innebär att Piteås skolor ska vara strukturellt lika med andra kommuner i landet. Det i sin tur innebär i förlängningen att Piteås skolkostnader ska kapas med 75 miljoner kronor.

75 miljoner – det är ofantligt mycket pengar, Johnny. Hur tänker du att det ska gå att kapa 75 miljoner från dagens skolverksamhet i Piteå utan att det får mycket stora konsekvenser? Är du beredd att försvara både uppsägningar och skolnedläggningar?

Nej, Johnny, det är ingen tillfällighet att skolan är dyrare i Piteå än i andra kommuner. Det är en medveten satsning från majoriteten för att kunna ha så många skolor som möjligt kvar ute i vår vidsträckta kommun, ha en hög lärartäthet och en bra kvalitet i undervisningen.

Vi har lyssnat till vad medborgarna tycker och tagit konsekvenserna av det.

Det Åström gör med att ansluta sig till Alliansbudgeten är ett klart ideologiskt ställningstagande högerut. Är det medvetet eller är det så att vinden råkade blåsa åt det borgerliga hållet just då?