Insändare Apropå EU-valet. Semafor Svensson – sinnebild för den svenska veligheten. ↔Teckning: Matsåke Bergström