Insändare Hur kan man anse att kryptallarna på mittremsan av Timmerleden är en sådan trafikfara att de måste tas bort?

Jag menar att de inte på något sätt utgör en fara då de är mycket väl synliga till skillnad mot mitträckena på E4:an och kan till och med vara till nytta vid olyckstillbud. Är det påfarten från E4:an som man tycker utgör en fara med sämre överblick så går det väl att "frisera" tallarna just där.

Hur ser man på mitträckena på de större vägarna? Där smäller det ju nästan dagligen.

Piteå