Piteå kommun kommer nu att endast köpa svenskt kött under resten av året. Det är bra, men varför bara under resten av året?

Centerpartiet har under lång tid drivit på för att mer närodlad mat ska serveras på den kommunala tallriken. Vi vill styra upphandlingarna så att fler lokalproducenter har möjlighet att leverera kött.

Anledningen är att kött ifrån djur i Sverige har producerats under bättre djurvälfärd där djuren har fått avsevärt mindre antibiotika än i till exempel Danmark och Tyskland.

Artikelbild

| Majvor Sjölund (C) välkomnar beslutet men är kritisk till att man bara tänker köpa svenskt kött året ut, resten av tiden då?

Med anledning av: Artikeln ”Kommunen köper in svenskt kött året ut”

Det borde ringa varningsklockor hos alla föräldrar som har barn i de kommunala verksamheterna.

Var kommer de övriga 44 procent kött ifrån som serveras i förskola och skola?

Jag utgår ifrån att det endast är nötkött som avses i artikeln om kommunens stödköp. Var kommer fläsk och kyckling ifrån, Danmark, Thailand?

Artikelbild

PT, 17 augusti 2018.

2/3 av danska grisar har MRSA och deras ägare har också smittats som en följd av överanvändningen av antibiotika.

I världen idag används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Baksidan är multiresistenta bakterier.

Det är stora skillnader på hur mycket antibiotika som används i djurhållningen inom EU. Finland, Sverige, Island och Norge använder minst.

Problemet med att andra länder använder skyhöga mängder mer antibiotika än Sverige, är att bakterierna lär sig stå emot antibiotikan och blir resistenta.

Världsbanken har beräknat att superbakterierna kan döda 10 miljoner på ett år till en kostnad av 100 triljoner dollar om inget görs innan 2050.

Piteå måste därför dra sitt strå till stacken och välja svenskt, framförallt norrländskt kött även fortsättningsvis.

Majvor Sjölund (C)