Delar av skolverksamheten i Vidsel kan nog centraliseras snabbt till centralorten. I budget finns inget budgeterat för något underskott. Tyvärr så uppmärksammade SD inte detta faktum. Vi anser att 300 000 kronor som finns i en annan budget skulle ha solidaritet och ekonomiskt stöd från SD.

Med anledning av: "Klart med placering av särskilt boende”

Att en kommande plats för var särskilt boende i Älvsbyn ska planeras borde naturligtvis de berörda få tycka till om, ”pensionärerna” alltså. Både SPF och PRO är tveksamma om den tilltänkta platsen Västermalmshöjden kan kallas ”centralt”. Med motioner har SD lagt många förslag men de avslås i Älvsby fullmäktige. Orsak, för litet område, ska vara markplan, och utbyggnads möjligheter saknas.

SD har därför lagt en till motion och nya tankar. Vi minskar storleken i Älvsbyn genom att utreda om två mindre boenden i byarna Vidsel och Vistträsk det minskar behovet i Älvsbyn och ger lite arbetsplatser ute i byarna. Det minskar storleken på bygget i Älvsbyn och därmed kan en ombyggnad eller eventuell tillbyggnad av Nyberga seriöst prövas. Vårdcentralen blir kvar men fastigheten uppdateras. Socialdemokratin avser nämligen att flytta vårdcentralen till bygget av särskilt boende, en flytt eller nybygge (ökade kostnader) betyder risk för indragning av Regionen på grund av höjda kostnader.

I uppgraderingen ingår bättre äldremedicinsk sjukvårds kunskaper. Hur våra tankar i motion bereds har vi i SD ingen möjlighet påverka under 2018 annat än med våra röster på förslagen bifall eller avslag i kommande fullmäktige.

Sören Nilsson (SD)

Gruppledare Älvsbyn