Efter min föreläsning i våras på Piteå museum om den nationella minoritetspolitiken, frågade det ansvariga kommunalrådet i Piteå-Tidningen (24/3) vad kommunen kunde ha gjort. Åtminstone något, är väl det raka svaret!

Med anledning av: Artikeln ”Utredaren: `Piteå Bryter mot lagen`” och ”Rådet efterfrågar åtgärdsförslag”.

Riksdagen uttalade 1999 att Sverige har fem historiska nationella minoriteter – judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar – grupper som funnits lika länge eller längre än den svenska majoritetsbefolkningen i vissa delar av landet.

Artikelbild

Då uttalades också att det finns fem nationella minoritetsspråk i Sverige – finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Därmed fick Sverige en nationell minoritetspolitik som gäller i hela landet – i alla kommuner och landsting.

2009 beslutade riksdagen om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dess grundläggande skydd gäller i alla kommuner. Ovanpå detta finns en högre ambitionsnivå i det som kallas för förvaltningsområden, som finns för finska, meänkieli och samiska. I dag ingår 82 av landets 290 kommuner i ett eller flera förvaltningsområden.

För ett år sedan behandlade Piteå kommun ett förslag om att Piteå skulle ansöka hos regeringen om att ingå i samiskt förvaltningsområde. Förslaget avvisades med svaret att det inte finns några samebyar i Piteå kommun. God dag yxskaft!

Minoritetspolitiken har ingenting med samebyar att göra. Ingen kommun ingår i finskt förvaltningsområde för att det finns en finnby i kommunen. En sameby är ingen geografisk plats utan en ekonomisk förening bestående av enskilda renskötarföretag. Men, som av en händelse råkar det vara så, att Piteå och Skellefteå är de två kommuner i Sverige där flest samebyar har vinterbetesmarker – 8 samebyar i vardera.

Piteå sameförening, en förening av samer, har varit en av landets största. Antalet invånare i Piteå med samisk bakgrund torde höra till de större bland landets kommuner. Och ärligt talat, vad betyder det att Piteå kommun har en ren i sitt kommunvapen? Finns det någon annan kommun som har det?

Visst, frågan om kommunen vill ansöka om att få ingå i förvaltningsområde den äger kommunen själv. För en utomstående skulle väl just Piteå kommun i samiskt förvaltningsområde ändå förvåna få. Men, det grundläggande skyddet i minoritetslagen gäller sedan 2010 i Piteå kommun utan förbehåll och för alla fem minoriteter och minoritetsspråk. Och de finns, särskilt i Piteå.

Grundskyddet kräver:

* att kommunen ska genomför samråd med företrädare för de nationella minoriteterna. Hur många minoritetssamråd har Piteå genomfört sedan 2010 och med vilka?

* att kommunen ska stödja och främja de fem minoriteternas språk och kultur. Vad har Piteå gjort?

* att kommunen ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter.

Vad har Piteå gjort?

Finns det någon annan lag som Piteå kommun struntar i att tillämpa fortfarande mer än åtta år sedan den trädde i kraft?

Samtidigt som Piteå kommun avslog förslaget om samiskt förvaltningsområde antogs ”Riktlinjer för Mänskliga rättigheter – mångfald”. Jättebra! Vad står det i detta omfattande dokument om de nationella minoritetsrättigheterna? Inte ett ord!

Alla städer i Norrlands inland ingår i samiskt förvaltningsområde. Luleå ingår i alla tre, och intar därmed platsen som den nationella minoritetspolitikens huvudstad. Såväl Umeå som Sundsvall ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde. Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och har ansökt om att ingå i samiskt förvaltningsområde. Längs kusten återstår bara Piteå, Härnösand och Hudiksvall helt utanför.

Lennart Rohdin

regeringen särskilde utredare av den nationella minoritetspolitiken 2016-17