Ruth Rahkola (S) ljuger det grövsta när hon påstår att jag sagt att den försämrade gymnasiebehörigheten beror på skolnedläggningarna som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet utfört. Jag har inte med ett ord sagt eller gjort den kopplingen. Det kanske är så, men i allt jag säger och skriver så har jag alltid tillförlitligt forskning att stödja mig på.

.

Med anledning av: Insändaren ”Missförstånd eller valtaktik”, publicerad 11/8.

Artikelbild

Piteå fortsätta spara på skolan?” Mitt svar var: ”Nej. Möjligtvis på administrationen.”

.

Alla företrädare för de politiska partierna fick samma fråga att besvara från P4 Norrbotten: ”BUN har skrivit att man sett en sjunkande gymnasiebehörighet hos eleverna i Piteå. Skall skolan i Piteå fortsätta spara på skolan?”

Mitt svar var: ”Nej. Möjligtvis på administrationen.” Jag redovisade också Alterdalens skola som ett exempel på den kvalificerade inkompetens man har hos den styrande majoriteten. Skolan är relativt ny och saknar renoveringsbehov de kommande tio åren, hade fullt elevantal och legitimerade lärare. Driftsbudgeten (obs!) för denna tomma skola är 700 000 kronor per år! Det är så man räknar, kalkylerar och budgetar sin verksamhet. Trots begäran för flera månader sedan har jag inte fått svar på hur driftsbudgeten är utformad.

Ruth Rahkola insinuerar att jag har dålig kommunikation med vår SLP-företrädare i Barn- och utbildningsnämnden. Så är inte fallet. Här är en del av den rapport jag fått som visar var en del av underskottet i Bun kommer ifrån. Jag har dock långt tidigare framfört åsikten att man inte skall blanda ihop kostnaderna för flyktingmottagande med annan verksamhet utan redovisa detta separat i annan budget och utfall.

Artikelbild

Med anledning av Ruth Rahkolas insändaren ”Missförstånd eller valtaktik”.

Från SLP:s Bun-företädare: I december 2017 sändes bland annat en skrivelse som tydligt redogjorde för de extraordinära kostnader kommunen drabbats av med anledning av Migrationsverkets asylboende på Hotell- och campinganläggningen Havsbadet i Piteå. Såväl 2017-04-04 som 2017-12-08 och 2017-12-20 har ansökningar om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader för asylsökande barn eller elever skickats till Migrationsverket, vi har dock inte mottagit några ersättningar eller något svar på våra ansökningar.

Med tanke på den uteblivna responsen från Migrationsverket sände utbildningsförvaltningen 2018-06-27 därför över en faktura på de kostnader vi anser Migrationsverket borde ersätta oss för (motsvarande 10 190 tkr). 2018-07-12 svarade Migrationsverket via mail att vi skickat in vår ansökan om statlig ersättning för asylsökande ”på ett felaktigt sätt” och att vi skulle ansöka om ersättning och få vår ansökan prövad ”på samma sätt som alla kommuner och landsting

Bun borde istället begärt mer pengar från kommunfullmäktige för ökad budget istället för att lägga ner väl fungerande byaskolor inklusive Balettskolan.

S, V och MP lider av svår inkompetens när man har en dålig omvärldsbevakning, skriver usla avtal med uthyrare av flyktingförläggningar och moduler för skolor, klarar inte av att budgetera anpassat till verkligheten mm och klarar inte ens av att skicka in en ansökan på korrekt vis till Migrationsverket.

Att jag på intet sätt har sagt det som Rahkola påstår kan lätt kontrolleras genom att lyssna på intervjun på P4-Norrbotten.