Insändare Med anledning av: insändaren "Helt olika bilder av två terrordåd" (6/5)

Att Lestander protesterar mot att jag kallar en IS-galning för terrorist och en galning av typen Breivik för just galning visar bara på att Lestander accepterar en viss sorts galenskap så länge den kommer från ett visst håll, medan han protesterar högljutt mot att de människor som utsatts för dessa vansinnesdåd, och själva tar lagen i egna händer och utdömer sina egna straff, av mig kallas för galningar, inte terrorister.

Jag är säker på att de flesta som läst min insändare både håller med och förstår vad jag menar.

Jag anser, som de flesta nog förstår, att Jihadisternas framfart har fått hålla på så länge att de i sin iver att döda alla "otrogna hundar" (läs Koranen) lyckats skapa en osannolik skräck hos många människor och därmed galningar som vill ta saken i egna händer för att få ett slut på eländet.

Lestander, du verkar helt ha missförstått IS-terroristernas mening med sin framfart.

Liksom du inte verkar förstå att det är de styrande politikerna inte minst i Sverige, som är en bidragande orsak till att dessa terrorister fått härja fritt så länge, utan ett kraftigt motstånd.

Inte minst vår egen statsminister, som ska ha lovat Saudiarabien att inte tala illa om islam, har misslyckats med att skapa säkerhet för oss som bor här i landet.

Han och hans regering har i stort sett bara försökt hålla sig undan ansvaret för IS-terroristerna, våra medborgares säkerhet tycks inte vara hans främsta mål. Du verkar också vara den enda svensk som inte har förstått bland annat SÄPO:s önskemål då predikningarna i många moskeér i det här landet uppviglar vissa svaga och lättledda element till Jihad.

Lestander gör sig också lustig över att jag tycker att dessa predikningar bör utföras på svenska, då vi lever i ett svensktalande land och då jag anser att varje människa bör kunna ta del av vad som sägs.

Han raljerar också över mitt eventuella besök i en moské för att ta del av vad som sägs.

Du gör dig enbart till åtlöje med ditt uppenbara försvar av islam. Jag, som har varit helt övertygad om att du tillhör vänsterfalangen i vårt län, blir lite konfunderad över ditt häftiga försvar av islamisterna.

Som svar på din fråga om jag skulle intressera mig för ett moskébesök, kan jag säga att jag, som en av de få Pitebor som faktiskt tagit mig tid att läsa Koranen, denna förfärliga bok, självfallet skulle vilja veta vad som där sägs och hur man tolkar de missdåd som islam genomför världen över. Om man överhuvud taget kommenterar dessa.

Du bör nog läsa vad jag skriver innan du hetsar upp dig alltför mycket, annars riskerar du kanske att betraktas som IS-vän.

Den anonyme JGRs sammelsurium av pladder ids jag inte kommentera. Individer som på grund av feghet eller försök till maskering är anonym avstår jag från att kommentera.

Att inte våga stå för sina åsikter är det fegaste jag vet.