Alla vet eller borde veta att barnafödandet och antalet barn i de flesta områden går i vågor. Speciellt tydligt är detta på landsbygden vid generationsväxlingar. I princip gäller det att först när nöden kräver det så flyttar den äldre generationen från landsbygden till enklare boenden och de större bostäderna blir lediga för yngre barnfamiljer.

MED ANLEDNING AV: Artikeln ”Stor brist på lokaler i kommunens skolor”

LÄS ÄVEN: Insändaren "Släpp prestigen – öppna skolan!"

LÄS ÄVEN: Insändaren "Det kan inte ha varit svårt att förutse detta"

Förskolan i Nybyn, med upptagningsområde Alterdalen, har kö. Förskolebarnen matchar det antal som ryms i Alterdalens skola. Barnafödandet i Alterdalen har dessutom ökat kraftigt just på grund av en kraftig inflyttning av barnfamiljer.

Alterdalens skola har majoritetsstyret tankar på att sälja. Skolan har inget renoveringsbehov de kommande tio åren och har en gymnastiksal. Har man sålt den så måste man naturligtvis då bygga en ny skola på en ännu bättre plats än där nuvarande Alterdalens skola ligger.

Generationsväxlingens kontinuitet har majoritetsstyret aldrig brytt sig om. 2012 trodde man att barnantalet skulle minska i Infjärdenområdet. Nu är både politiker och de politiska tjänstemännen mäkta förvånade över att det har blivit tvärtom.

Anders Nordin (SLP)

Skol och Landsbygdspartiet