Helena Stenberg och S-G Pettersson förklarar varför kommunal äldreomsorg utifrån deras utgångspunkter är bättre än privat driven äldreomsorg. Källan utgörs av fackförbundet kommunal och har ett ensidigt arbetstagarperspektiv. Vårdtagarnas uppfattning lyser alltså med sin frånvaro.

.

Med anledning av: Insändaren ”Vinstjakt inte en del av äldreomsorgen”.

Läs även: Repliken "Stenberg och Pettersson måste höja blicken"

.

När det gäller arbetstagarnas perspektiv på äldreboenden sägs att kommunalt heltidsanställda har högre lön än de privat anställda. Dock ”glömmer” Stenberg och Pettersson att upplysa om att kommunalanställdas heltid är 38,25 timmar per vecka och privatanställdas heltid 37 timmar.

Vidare att anställda i privat verksamhet enligt Kommunalarbetarförbundet är mindre nöjda med sin arbetssituation än de privat anställda. Dock ”glömmer” Stenberg och Pettersson att redovisa att den årliga Jobbhälsobarometern visar på motsatsen.

De ”glömmer” också att redovisa kvalitetsmätningar, vilket borde vara det mest väsentliga för de som använder sig av äldreboenden. Detta trots att socialstyrelsen gjort en omfattande studie under 2017 när 2 126 äldreboenden deltog i en kvalitetsmätning där 27 kvalitetsparametrar undersöktes. Två av parametrarna gav inget mätbart svar. På de 18 av de 25 kvalitetsparametrarna som gav ett mät- och tolkbart svar var de privata bättre.

Att Stenberg och Pettersson ”glömmer” att redovisa den undersökningen har säkert sina förklaringar. Jag är rädd att en av dem är att de ideologiska låsningarna är viktigare än vilken kvalité de äldre möter i sitt äldreboende.

Avslutningsvis ”glömmer” Stenberg och Pettersson också att redovisa att sjukskrivningstalen är högre i offentligt driven äldreomsorg än i privat.

Visst ska man ha självförtroende, det är nog viktigt för den som driver en verksamhet. Men när självförtroendet yttrar sig i en ovilja att se vad som är bra för de äldre skulle det nog inte skada med en gnutta ödmjukhet.