Naturvårdsverket är den myndighet som tar fram frågorna som ingår i de teoretiska Jägarexamensproven.

De får varje månad in signaler och telefonsamtal från enskilda jägarexamensdeltagare som är missnöjda över den mycket tvivelaktiga kvaliteten i dagens Jägarexamensutbildning.

Dagens utbildning har blivit ett träsk där oseriösa utbildare försöker övertrumfa varandra i att erbjuda tillräckligt korta kurser för att tjäna snabba pengar. Kritiken är fullt befogad.

Lite historik om hur dagens jägarexamensprov är utformade. Det finns tre prov A, B och C. Det är sjuttio frågor i varje prov.

De här proven har i princip sett likadana ut de senaste femton åren. Någon fråga har bytts ut och någon reviderats, men i det stora hela har inte mycket ändrats.

Det här har inneburit att det har blivit lätt att memorera in vilka frågor som finns och lära sig dem. Proven prövar inte längre vad de är tänkta att göra nämligen den blivande jägarens grundkunskaper i viltekologi, artkännedom, jaktetik, lagstiftning, vapensäkerhet med mera.

Man utbildar provtagare istället för jägare. Naturvårdsverket har tagit kritiken på allvar och är i full färd att digitalisera jägarexamens teoriprov.

Det kommer att se ut ungefär så här; Jägarexamensdeltagarna kommer att få göra proven på egen utrustning typ, surfplattor, mobiltelefoner, datorer. Det som krävs är att man är i en lokal med stabil uppkoppling, det är inga problem att hitta sådana lokaler.

Frågebanken där frågorna tas från kommer att bli mycket större runt 600-700 frågor. Ingen vet vad som exakt kommer att komma på proven. De utbildare som vill vara kvar på den här marknaden måste var seriösa och kvalitetssäkra sin utbildning.

Ska jägarkåren behålla trovärdigheten i framtiden så måste man kunna kosta på sig en ordentlig utbildning. Det finns idag en del aktörer på marknaden som erbjuder en heltäckande kvalitetssäkrad utbildning, dessa kommer att bli kvar, medan de som strävar åt andra hållet kortare och sämre kurser slås ut.

2019 ska de nya digitala proven vara färdiga att tas i bruk i hela landet.

Christer Jonsson

Jaktinstruktör

Norrfjärden