Partiföreträdare för partierna i Piteå kommunfullmäktige intervjuades i P4 Norrbotten tisdagen den 7 augusti i programmet ”Valspecial i P4”. Samtliga fick svara om skolan i Piteå (barn- och utbildningsnämnden) skall behöva spara kommande år då nämnden hade ett budgetunderskott år 2017, samt att man hade sjunkande behörighet till gymnasiestudier hos elever i årskurs 9.

I princip alla oppositionspartier påstod att skälet till nämndens underskott beror på skolnedläggningarna. Majvor Sjölund (C) och Helen Lindbäck (KD) påstod att nämnden fått hyra dyra moduler för att rymma alla barnen som tidigare gick i nu nedlagda skolor. Dessa uttalanden är helt felaktiga. Beror det på kommunikationsmiss mellan partiledarna och deras allianskamrater i barn- och utbildningsnämnden eller att man missförstått då nämndens årsbokslut för år 2017 redovisades i kommunfullmäktige. Jag hoppas att uttalandena inte är valtaktik att medvetet sprida felaktig information.

Barn- och utbildningsnämndens underskott berodde på ökat antal barn i förskolan, ökade lokalkostnader (moduler), samt obetalda ersättningar från Migrationsverket.

Barn- och utbildningsnämnden har hyrt moduler, men inte på grund av att man lagt ner en skola. Vi har moduler på följande platser:

Böle – för förskolebarn då man ej kunde förlänga hyra av tidigare hyrd lokal.

Bergsviken – ökat antal förskolebarn.

Pitholms skola – elever från årskurs 4-5 flyttats till Pitholm från Munksund, Strömnäs och Klubbgärdet. Planerad om- och tillbyggnad blivit fördröjd.

Öjebyn – utdömda skollokaler.

Sjulnäs – ökad inflyttning av elever i området.

Svensbyn – ökad inflyttning av elever i området. Har ej elever från nedlagda byaskolor.

Skol- och landsbygdspartiets Anders Nordin ansåg att skolnedläggningar är orsak till försämrad gymnasiebehörighet, men även att landsbygdens barn på grund av skolnedläggningar riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, hamna i missbruk etcetera.

Det har inte lagts ner någon högstadieskola i kommunen. Jag väljer att inte kommentera Nordins ut­talande ytterligare utan överlåter till Nordin att förklara hur han kommit fram till sina påståenden.

Ruth Rahkola (S)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige