Med anledning av: insändaren ”Jag fortsätter vara en klimatskeptiker” publicerad 21 februari.

Här skriver Orvo Hannlöv (OH) om sin klimatskepsis. Exempel efter exempel räknas upp som enligt OH visar på att klimatet inte blivit varmare, utan snarare tvärtom kallare.

Enligt OH finns massor av forskare som motsätter sig att klimatet blivit varmare som en effekt av mänsklig aktivitet. Hur många dessa ”massor” är förtäljer inte historien.

Om man verkligen följer denna fråga så blir bilden snarare att en förkrossande majoritet av forskare stöder synen på att vår planet värms upp i för snabb takt på grund av koldioxidutsläpp som vi människor förorsakat.

Men visst finns det, som inom alla andra områden, de som intar en diametralt motsatt syn på frågan. De så kallade förnekarna.

Koldioxidutsläpp är dock inget problem enligt OH, utan bra. Det gör bara att det växer mer. Konsekvensen av det resonemanget måste väl då bli att det borde vara bra att förbruka mer kol, olja, bensin och andra koldioxidskapande råvaror. Jag behöver väl knappt skriva att jag på intet sätt delar OH:s syn på detta.

Men att jag nu ger mig in i denna debatt beror på att OH skriver att till exempel den extremkyla som drabbade delar av USA nyligen är ett bevis på att planeten inte blir varmare, snarare kallare.

Jag måste då fråga Orvo Hannlöv om han missade fysiklektionerna i skolan?

För att det kan bli kallare lokalt är just en effekt av att planeten blivit varmare. Sätt en panna med kallt vatten på spisen och titta ned i den.

Det händer inte särskilt mycket. Värm sedan upp vattnet sakta så ser du att vattnet börjar röra på sig och blir mer turbulent.

Det är just det som också händer i atmosfären då den blir varmare. Luften rör sig mer och starkare. Det innebär att extrem kyla från polarområdena kan nå mycket längre söderut än tidigare (längre norrut vid sydpolen). På motsvarande sätt så kan varma vindar nå mycket längre norrut (söderut).

Därför blir vädret mer extremt som en effekt av en varmare planet och både nya värme- som köldrekord kan uppstå lokalt. Liksom nya rekord vad avser nederbördsmängd samt storm- och orkanstyrkor.

Om nu inte OH tror på mig så kan du ju leta upp dina gamla fysikböcker eller fråga om Komvux har någon fysikkurs att erbjuda.